Cách Sử Dụng Remove Duplicates Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Tìm Và Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Của Ô Trong Excel
 • Cách Đếm Ô Trong Excel Dùng Hàm Count Và Counta
 • Hướng Dẫn Chèn File Pdf Vào Excel Trực Tiếp
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Autofilter Trong Excel
 • Cách Khóa Và Mở Các Ô Trong Excel Đơn Giản Trong Một Nốt Nhạc
 • Remove Duplicates là công cụ rất hữu ích trong Excel trong việc gộp dữ liệu trùng lặp. Công cụ này được sử dụng nhiều trong việc tạo ra một danh sách (list) các đối tượng thu gọn từ một bảng nhật ký thu – chi, nhật ký bán hàng, sổ nhật ký chung trong kế toán, danh sách khách hàng trong kinh doanh, theo dõi các khoản thanh toán trong kinh doanh, theo dõi ngày nghỉ trong tháng với hành chính nhân sự, tổng hợp dữ liệu với những người làm thống kê, banking, …

  Cách sử dụng Remove Duplicates

  Đây là 1 phần của báo cáo bán hàng xuất ra từ phần mềm kế toán Fast. Accounting. Chúng ta nhìn vào đây có thể thấy, một số thành phần được lặp lại tại cột Ten_kh (Tên khách); Ma_VT (Mã hàng) và Ten_VT (Tên hàng). Tất nhiên là đơn giá cũng sẽ lặp lại theo mã hàng và tên hàng.

  Như vậy, nếu chúng ta cần phải tạo 1 danh sách khách hàng để tính toán tổng doanh số hoặc tạo ra một danh sách hàng hóa để phục vụ việc kiểm tra số lượng hàng bán hoặc doanh số bán hàng theo mặt hàng. (Trong trường hợp chúng ta phải sử dụng công thức tính toán thủ công để khi vùng dữ liệu thay đổi, báo cáo thủ công của chúng ta sẽ thay đổi theo. Nếu chỉ cần một báo cáo cố định, chúng ta sử dụng Consolidate – sẽ được hướng dẫn ở bài sau – sẽ nhanh hơn rất nhiều).

  Giả sử bài toán yêu cầu chúng ta tạo một danh sách khách hàng. Đầu tiên chúng ta chọn vùng chứa dữ liệu chúng ta cần phải loại bỏ các giá trị trùng lặp, kể cả ô trống (blank). Ở đây chúng ta chọn cột mã khách và tên khách như hình bên dưới và copy và paste ra một vùng khác/sheet khác.

  • Tại sao chọn 2 cột? Chúng ta có thể chọn nhiều cột hơn. Cũng có thể chọn 1 cột. Cách cách chọn này đều được. Quan trọng là vùng được chọn phải chứa dữ liệu chúng ta cần gộp các giá trị trùng lặp Ở đây chúng ta chọn 2 cột như vậy để thấy được hiệu ứng của Remove Duplicate một cách đầy đủ.
  • Tại sao phải copy và paste ra vùng/sheet khác? Vì chúng ta không muốn thay đổi cấu trúc của bảng tính gốc, chỉ muốn làm một danh sách để tiện cho việc báo cáo nên ta sẽ đặt danh sách đó ở 1 sheet khác.

  Tại Sheet mới, ta sẽ thấy như hình sau:

  Ta chọn vùng dữ liệu A1:B29, sau đó chọn thẻ Data trên thanh Ribbon và chọn Remove Duplicates như hình dưới.

  Và kết quả là cửa sổ Remove Duplicates hiện ra như sau:

  Nếu các bạn chọn cả bảng tính để thực hiện thao tác Remove Duplicates, cửa sổ hiện ra như trên.

  Ở cửa sổ trên, nếu các bạn lựa chọn My data has headers như trong hình vuông màu xanh thì có nghĩa rằng, Excel sẽ lấy ô đầu tiên trong cột dữ liệu được lựa chọn để làm đầu cột (headers)

  Và kết quả sẽ được như hình sau:

  Chúng ta thấy, cả mã khách hàng và tên khách hàng đã được loại bỏ giá trị trùng lặp.

  Chúng ta cũng có một lưu ý khi sử dụng công cụ này như sau:

  Lưu ý:

  Nếu Excel phát hiện còn có vùng chưa được chọn (chưa được bôi đen select), nó sẽ hiện ra cửa sổ hỏi bạn có muốn mở rộng vùng thao tác hay không – như hình sau:

  Nếu bạn chọn Expand the selection thì Excel đưa bạn trở về cửa sổ Remove Duplicates như hình trên để bạn lựa chọn thêm cột cần thao tác. Nếu chọn Continue with the current selection – tức là tiếp tục thao tác trên lựa chọn hiện tại – thì cửa sổ Remove Duplicates hiện ra với một cột thao tác như sau:

  Và kết quả thu được sẽ là: chỉ 1 cột được loại bỏ phần trùng lặp, các cột khác không đổi. (Xem hình dưới)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Thêm Ký Tự Vào Đầu Hoặc Cuối Của Chuỗi Ký Tự Trong Excel
 • Cách Viết Dấu Lớn Hơn Hoặc Bằng Trong Excel, Word Nhanh Nhất
 • Cách Gõ Dấu Tiếng Việt, Dùng Gõ Tắt, Chuyển Mã Với Unikey.
 • 6 Cách Dễ Dàng Để Chèn Ký Hiệu Delta (Δ) Trong Excel
 • How To Duplicate A Sheet In Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2021
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dcount Và Dcounta Trong Microsoft Excel
 • Cách Link Dữ Liệu Từ File Excel Này Sang File Excel Khác
 • What to Know

  This article explains how to copy a sheet in Excel using various methods. Instructions apply to Excel 2021, Excel 2021, Excel 2013, Excel 2010, and Excel for Microsoft 365.

  How to Duplicate a Sheet in Excel by Dragging

  The most simple and straightforward way to copy a sheet to another location within the workbook is to drag it.

  1. Select the worksheet you want to duplicate.

  2. Press and hold the Ctrl key.

  3. Drag the selected tab and drop it where you want to create a copy.

  How to Duplicate a Sheet in Excel From the Worksheet Tab

  How to Duplicate a Sheet in Excel From the Ribbon

  The Format section of ribbon in Excel provides an additional way to duplicate a worksheet.

  How to Copy a Sheet in Excel to a Different Workbook

  The methods used to copy a worksheet to another spot in the same workbook also apply when duplicating a sheet to another Excel file, although there are a few additional steps for each method.

  How to Copy a Sheet to a Different Workbook by Dragging

  Both workbooks must be open and visible in order to copy a sheet from one Excel file to another. The easiest way to do this is to use Microsoft’s split screen options to make the workbooks appear side-by-side on the page.

  1. Open the Excel file containing the worksheet you want to duplicate and the Excel file to which you want to copy the first sheet.

  2. Select the worksheet you want to duplicate.

  3. Press and hold the Ctrl key.

  4. Drag the selected tab and drop it into the second Excel workbook.

  How to Copy a Sheet to a Different Workbook From the Worksheet Tab

  Send a duplicate sheet to another workbook by making changes in the Move or Copy dialog box.

  1. Select the target file under To Book.

   To place a copy into a new workbook, select New Book.

  How to Copy a Sheet to a Different Workbook From the Ribbon

  Create a duplicate sheet in another workbook by making changes in the Move or Copy dialog box from the Ribbon.

  1. Open the worksheet you want to copy.

  2. Select the target file under To Book.

   To place a copy into a new workbook, select New Book.

  How to Copy Multiple Sheets at Once in Excel

  Duplicating multiple sheets can be accomplished using any of the methods listed, including copying multiple sheets to a different workbook in Excel. The key is to select all of the worksheets you want to make copies of before you begin duplicating them elsewhere.

  1. Select all of the sheets you want to copy.

   • To select adjacent sheets, select the first sheet tab, pss and hold the Shift key, and select on the last tab.
   • To select non-adjacent sheets, select first sheet tab, pss and hold the Ctrl key, and select each additional tab you want to duplicate.
  2. To drag the duplicates to another location, select any of the highlighted tabs, pss the Ctrl key and drag the tabs to the desired position.

  How to Move a Sheet in Excel

  If you do not want to duplicate a worksheet in another location or another Excel file but would rather relocate an Excel worksheet, moving it is very similar to making a copy and you have several options.

  • Select the tab of the worksheet and simply drag it to the location to which you want to move it.
  • Select Format on the Home tab, select Move or Copy Sheet and then choose where you want to create duplicates of the worksheet.

  Thanks for letting us know!

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Highlight Duplicate Values In Excel
 • 7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel
 • Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel
 • Removing Duplicates In Excel 2003

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Enable The Developer Tab And Open The Visual Basic Editor In Word And Excel 2021 And Office 365
 • Hướng Dẫn Dùng Hàm Counta Qua Ví Dụ
 • Cách Sử Dụng Sort And Filter Trên Excel
 • Using Autofilter In Excel 2010
 • Save Time With Quick Auto
 • In Excel 2003 you can only remove duplicates from a list if an entire row of

  data is duplicated.  In the diagram below we’ve highlighted the rows that

  Excel 2003 sees as duplicates:

  The duplicate rows are shown here shaded in green.

   

  Using the Advanced Filter

  To start removing duplicates:

  1. Either select the whole list of data, or just select a

   single cell within the list.

  2. Filter…

  3. Complete the dialog box as shown in the diagram below.

  Filtering the list to show duplicates

  4. Choose whether to delete the duplicates from the original list (Filter the list in place) or copy the unique records to a new position (Copy

  to another location).

   

  left with one copy of any duplicate rows in the list.

  In Excel 2003 the duplicated data isn’t truly removed from the list, rather

  it is filtered out by hiding the rows containing duplicate values.  If you

  look at the row numbers on the left hand side of the diagram above you’ll notice

  that number 7 and number 11 are missing.

  Because the duplicates aren’t actually removed from the list, you can easily

  bring them back again.  To do this:

  1. Select the list or a single cell within the list.

  You should find that you see all of the records again.

  If you want to truly delete the duplicate values in Excel 2003, the easiest

  way to do it is to choose the option Copy to another location

  within the Advanced Filter dialog box.  This will copy the

  unique values to a different set of cells.  You can then delete the

  original list completely and then optionally copy the unique values back into

  the cells that were pviously occupied by the original list.

  What’s Next?

  Deleting duplicates from the list is rather awkward in Excel 2003. Read the

  next part of this blog to see how easy the process is in Excel 2007 and 2010, or

  visit our Excel training page.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel – Hkt Consultant
 • Cách Đổi Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Gộp Ô Trong Excel 2007, 2010, 2013 – Cách Merge Cell
 • Merge And Combine Cells In Excel Without Losing Data
 • Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel – Bằng Video Và Hình Ảnh
 • How To Highlight Duplicate Values In Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Duplicate A Sheet In Excel
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2021
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Hàm Dcount Và Dcounta Trong Microsoft Excel
 • The article, How to highlight unique values in Excel, shows two easy ways to apply conditional formatting to unique values or the row that contains a unique value. In this article, we’ll do the same thing with duplicate values. We’ll first review the easy built-in rule that formats duplicate values. Then, we’ll apply a conditional format rule that highlights the entire record.

  SEE: 69 Excel tips every user should master (TechRepublic)

  I’m using Microsoft 365 on a Windows 10 64-bit system, but you can use an earlier version. You can work with your own data or download the demonstration .xlsx file. The browser supports conditional formatting; however, you can’t use the browser to implement a formula rule.

  How to highlight inpidual values in Excel

  Figure A Figure B Figure C

  The simple data set shown in Figure A repeats a few values in column D: 1, 2, and 6. They’re easy to discern visually, but that won’t always be the case. Let’s use the built-in rule to highlight them:

  1. Select the values you want to format; in this case that’s D3:D16.
  2. From the dropdown, choose Highlight Cells Rules, and then choose Duplicate Values from the resulting submenu (Figure A).
  3. Choose a pset format from the dropdown to the right (Figure B).

  A built-in rule is easy to implement and might be adequate. When it isn’t, you might have to turn to a formulaic rule.

  How to highlight rows in Excel

  For better or worse, you can’t use a built-in rule to highlight the entire row when column D contains a duplicate value. For that, we’ll need a formula that relies on a COUNTIFS() in the form

  1. Select the data range, B3:E16–you want to highlight the entire row. If you use a Table, Excel will update range as you add and delete records.

  Figure D

  COUNTIF( range, criteria)

  where range identifies the entire data set (record) and criteria specifies the condition, which can be a cell reference, a value, or even an expssion. Let’s try that now:

  The COUNTIFS() function itself counts the number of times a value occurs in column D. If that value is greater than one, meaning the value occurs more than once, the function returns True and the format is applied. When the count is 1 or less, the function returns False, and nothing happens.

  You have two conditional formatting rules to work with now. One is built-in and highlights inpidual values. The other is a formula and highlights the entire record.

  Also see

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel
 • Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel
 • 2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Dấu Sao Trong Excel
 • Sử Dụng Hàm And, Or, Not Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàm And Trong Excel – Cách Dùng, Cú Pháp Và Ví Dụ Về Hàm And
 • Cách Sửa Lỗi Bị Ẩn Dòng Không Unhide Được Trong Excel
 • Không Sử Dụng Được Hyperlink Trong Word, Powerpoint, Excel, Outlook…
 • Cách Nhóm Dòng, Nhóm Cột Trong Excel
 • Tại Sao Excel Không Hiện Sheet?cách Khắc Phụ Như Thế Nào?
 • Sử dụng Hàm AND, OR, NOT trong Excel

  Hàm Logic trong Excel có các hàm thông dụng như AND, OR, NOT được sử dụng chung cho Excel 2003, 2007, 2010, 2013 các hàm này thường được sử dụng nhiều trong tính toán, sau đây là hướng dẫn sử dụng các hàm Logic.

  1. Hàm AND

  Cú pháp: AND(Logical1,Logical2…).

  Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

  Chức năng: Hàm trả về giá trị TRUE(1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE(0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai

  + Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.

  + Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.

  + Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

  Ví dụ: Cột kết quả =AND(D5=”Nguyên”, E5=”Kế Hoạch”) vì biểu thức đúng nên được trả về TRUE

  2. Hàm OR

  Cú pháp: OR(Logical1,Logical2…).

  Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

  Chức năng: Hàm trả về giá trị TRUE(1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE(0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

  Ví dụ: tương tự như hàm AND

  3. Hàm NOT

  Cú pháp: NOT(Logical).

  Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.

  Chức năng: Hàm đảo ngược giá trị của đối số, sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số.

  Ví dụ: đảo ngược của điểm trung bình =NOT(D4)

   

  Ngoc Hien

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tên Lol Hay 2021 ❤️ Bộ 1001 Tên Lol Bựa Bá Đạo Đủ Loại
 • Giao Diện Liên Minh Huyền Thoại Đẹp Nhất Năm 2021
 • Lmht: Những Bộ Trang Phục Giáng Sinh Đẹp Nhất Trong Game
 • 5 Kỹ Năng Cần Có Khi Chơi Lol
 • Tình Huống “hack Não” Chuẩn Xác Của Madlife
 • 7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Highlight Duplicate Values In Excel
 • How To Duplicate A Sheet In Excel
 • Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2021
 • Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp
 • Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel
 • Duplicate values in your data can be a big problem! It can lead to substantial errors and over estimate your results.

  But finding and removing them from your data is actually quite easy in Excel.

  In this tutorial, we are going to look at 7 different methods to locate and remove duplicate values from your data.

  Video Tutorial

  What Is A Duplicate Value?

  Duplicate values happen when the same value or set of values appear in your data.

  In the above example, there is a simple set of data with 3 columns for the Make, Model and Year for a list of cars.

  1. The first image highlights all the duplicates based only on the Make of the car.
  2. The second image highlights all the duplicates based on the Make and Model of the car. This results in one less duplicate.
  3. The second image highlights all the duplicates based on all columns in the table. This results in even less values being considered duplicates.

  The results from duplicates based on a single column vs the entire table can be very different. You should always be aware which version you want and what Excel is doing.

  Find And Remove Duplicate Values With The Remove Duplicates Command

  Removing duplicate values in data is a very common task. It’s so common, there’s a dedicated command to do it in the ribbon.

  1. You then need to tell Excel if the data contains column headers in the first row. If this is checked, then the first row of data will be excluded when finding and removing duplicate values.
  2. You can then select which columns to use to determine duplicates. There are also handy Select All and Unselect All buttons above you can use if you’ve got a long list of columns in your data.

  This command will alter your data so it’s best to perform the command on a copy of your data to retain the original data intact.

  Find And Remove Duplicate Values With Advanced Filters

  1. You can choose to either to Filter the list in place or Copy to another location. Filtering the list in place will hide rows containing any duplicates while copying to another location will create a copy of the data.
  2. Excel will guess the range of data, but you can adjust it in the List range. The Criteria range can be left blank and the Copy to field will need to be filled if the Copy to another location option was chosen.
  3. Check the box for Unique records only.

  Press OK and you will eliminate the duplicate values.

  Find And Remove Duplicate Values With A Pivot Table

  Pivot tables are just for analyzing your data, right?

  You can actually use them to remove duplicate data as well!

  You won’t actually be removing duplicate values from your data with this method, you will be using a pivot table to display only the unique values from the data set.

  First, create a pivot table based on your data. Select a cell inside your data or the entire range of data ➜ go to the Insert tab ➜ select PivotTable ➜ pss OK in the Create PivotTable dialog box.

  1. Select the Show in Tabular Form option.
  2. Select the Repeat All Item Labels option.

  Pivot tables only list unique values for items in the Rows area, so this pivot table will automatically remove any duplicates in your data.

  Find And Remove Duplicate Values With Power Query

  Power Query is all about data transformation, so you can be sure it has the ability to find and remove duplicate values.

  Remove Duplicates Based On One Or More Columns

  With Power Query, you can remove duplicates based on one or more columns in the table.

  You need to select which columns to remove duplicates based on. You can hold Ctrl to select multiple columns.

  You can also access this command from the Home tab ➜ Remove RowsRemove Duplicates.

  = Table.Distinct(#"Previous Step", {"Make", "Model"})

  If you look at the formula that’s created, it is using the Table.Distinct function with the second parameter referencing which columns to use.

  Remove Duplicates Based On The Entire Table

  To remove duplicates based on the entire table, you could select all the columns in the table then remove duplicates. But there is a faster method that doesn’t require selecting all the columns.

  = Table.Distinct(#"Previous Step")

  If you look at the formula that’s created, it uses the same Table.Distinct function with no second parameter. Without the second parameter, the function will act on the whole table.

  Keep Duplicates Based On A Single Column Or On The Entire Table

  In Power Query, there are also commands for keeping duplicates for selected columns or for the entire table.

  Follow the same steps as removing duplicates, but use the Keep RowsKeep Duplicates command instead. This will show you all the data that has a duplicate value.

  Find And Remove Duplicate Values Using A Formula

  You can use a formula to help you find duplicate values in your data.

  = & :[Year]])

  If you have a long list of columns to combine, you can use the above formula instead. This way you can simply reference all the columns as a single range.

  = COUNTIFS($E$3:E3, E3)

  Copy the above formula down the column and it will count the number of times the current value appears in the list of values above.

  If the count is 1 then it’s the first time the value is appearing in the data and you will keep this in your set of unique values. If the count is 2 or more then the value has already appeared in the data and it is a duplicate value which can be removed.

  Add filters to your data list.

  Now you can filter on the Count column. Filtering on 1 will produce all the unique values and remove any duplicates.

  You can then select the visible cells from the resulting filter to copy and paste elsewhere. Use the keyboard shortcut Alt + ; to select only the visible cells.

  Find And Remove Duplicate Values With Conditional Formatting

  With conditional formatting, there’s a way to highlight duplicate values in your data.

  Just like the formula method, you need to add a helper column that combines the data from columns. The conditional formatting doesn’t work with data across rows, so you’ll need this combined column if you want to detect duplicates based on more than one column.

  1. You can select to either highlight Duplicate or Unique values.
  2. You can also choose from a selection of pdefined cell formats to highlight the values or create your own custom format.
  1. Select Filter by Color in the menu.
  2. Filter on the color used in the conditional formatting to select duplicate values or filter on No Fill to select unique values.

  You can then select just the visible cells with the keyboard shortcut Alt + ;.

  Find And Remove Duplicate Values Using VBA

  There is a built in command in VBA for removing duplicates within list objects.

  Sub RemoveDuplicates() Dim DuplicateValues As Range Set DuplicateValues = ActiveSheet.ListObjects("CarList").Range DuplicateValues.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), Header:=xlYes End Sub

  The above procedure will remove duplicates from an Excel table named CarList.

  Columns:=Array(1, 2, 3)

  The above part of the procedure will set which columns to base duplicate detection on. In this case it will be on the entire table since all three columns are listed.

  Header:=xlYes

  The above part of the procedure tells Excel the first row in our list contains column headings.

  You will want to create a copy of your data before running this VBA code, as it can’t be undone after the code runs.

  Conclusions

  Duplicate values in your data can be a big obstacle to a clean data set.

  Thankfully, there are many options in Excel to easily remove those pesky duplicate values.

  So, what’s your go to method to remove duplicates?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel
 • Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel
 • Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel
 • 2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Dấu Sao Trong Excel
 • Làm Cách Nào Để Nối Phạm Vi / Ô Với Dấu Phẩy, Dấu Cách, Ngắt Dòng Trong Excel?
 • Sử Dụng Hàm If & And Trong Excel.

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Câu Lệnh If
 • Hàm If Và Cách Dùng Hàm If Trong Excel Chi Tiết Dễ Hiểu
 • Các Hàm Chuỗi Excel Bạn Nên Học Trước Khi Học Hàm If Và Vlookup, Hlookup
 • Cách Dùng Hàm Vlookup, If Kết Hợp Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm If Kết Hợp Vlookup (Ví Dụ Và Cách Làm)
 • Hàm IF & AND trong Excel.

  Hàm IF VÀ AND trong excel rất hay kết hợp với nhau trong tính toán. sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng khi hàm if và and kết hợp.

  * Hàm if (hàm điều kiện)

  V í dụ: cho bảng sao hãy tính cột đơn giá nếu MÃ HÀNG là A thì đơn giá 100 ngược lại là 200

  A

  B

  STT

  MÃ HÀNG

  ĐƠN GIÁ

  1

  A

  100

  2

  B

  200

  Ô B1= IF(A1=”A”;100;200) = 100

  Ô B2= IF(A2=”A”;100;200) = 200

  * Hàm AND có nghĩa là VÀ. Dùng khi muốn nói đến cái này và cái này và cái này.

  Cú pháp: AND(giá trị 1 , giá trị 2,…)

  Ví dụ: hãy biểu thị một khoảng x cho trước thông qua hàm AND 3

  – Kết hợp hàm if và and ( lồng hàm and vào hàm if)

  cú pháp : IF(AND(giá trị 1 , giá trị 2,…),”giá trị nếu điều kiện đúng”,”giá trị nếu điều kiện sai”)

  A

  B

  C

  D

  STT

  MÃ HÀNG

  ĐƠN GIÁ

  SỐ LƯỢNG

  THÀNH TIỀN

  1

  A

  100

  20

  1900

  2

  B

  200

  25

  5000

  3

  A

  100

  15

  1500

  nguồn : chúng tôi

  Khóa học kế toán ngắn hạn

  Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

  Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Iferror Trong Excel Dễ Hiểu Nhất
 • Cách Sử Dụng Hàm Round Trong Excel
 • Hàm Round Và Sum Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Làm Tròn Số Trong Excel 2021, 2021, 2013, 2010
 • Cách Làm Tròn Số Trong Excel: Sử Dụng Format Hoặc Hàm Round, Int
 • Cách Sử Dụng Vlookup Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Hàm Vlookup Dò Tìm Giá Trị Trong Excel 2021, 2013, 2010, 2007 1/2021
 • Hàm Vlookup Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel
 • Hàm Vlookup Trong Excel Và Các Ứng Dụng Nâng Cao Thường Gặp
 • Cách Thiết Lập Hộp Thoại Xổ Xuống Đẹp Mắt Cho Chức Năng Kiểm Duyệt Dữ Liệu Data Validation Trong Excel
 • Sử Dụng Data Validation Để Nhập Liệu Nhanh Và Tránh Sai Sót
 • Lượt Xem:7653

  Cách sử dụng VLOOKUP trong Excel

  Khi năm học gần đến, tôi có thể dựa vào một số câu hỏi về bảng tính. Một câu hỏi Excel phổ biến là, “làm thế nào để bạn lấy một giá trị từ một ô Excel và sử dụng nó ở đâu đó trong Excel?” Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hàm Excel VLOOKUP đã giúp tôi với một số phân tích dữ liệu. Bài viết này bao gồm phần Tài nguyên bổ sung ở phần cuối bao gồm một video hướng dẫn bằng video và các ví dụ về VLOOKUP có thể tải xuống.

  – Nếu bạn đang sử dụng Google Trang tính, vui lòng xem Sử dụng Google Trang tính & VLOOKUP .

  Khi nói đến việc học các hàm của Microsoft Excel, tôi muốn bắt đầu với ví dụ đơn giản. Hướng dẫn này sẽ cung cấp hai kịch bản sử dụng các đối số và giá trị tra cứu khác nhau.

  Định nghĩa VLOOKUP

  VLOOKUP là một hàm Excel cho phép bạn tìm kiếm và truy xuất nội dung của ô từ một cột khác. Như bạn có thể đoán, “V” là viết tắt của dọc và dựa vào tra cứu dữ liệu từ cột ngoài cùng bên trái của bảng tra cứu .

  Cột này có thể nằm trên trang tính bạn đang sử dụng hoặc cột khác. Hàm này yêu cầu một trường hoặc khóa chung và bốn đối số . Chức năng cho phép bạn chỉ định có nên sử dụng đối sánh chính xác hoặc đối sánh gần đúng hay không . Một ví dụ phổ biến có thể là tra cứu tên của một sản phẩm từ SKU của nó.

  Như chúng ta sẽ thấy ngay, Excel cung cấp gợi ý về các đối số nào được yêu cầu.

  Ví dụ 1 – Một bảng tính và đối sánh gần đúng

  Trong những năm qua, tôi đã tình nguyện làm việc trong các cuộc bầu cử địa phương. Phần tôi có xu hướng được chỉ định là phân tích dữ liệu về tệp đăng ký cử tri. Đây có xu hướng là các tệp lớn với nhiều thông tin.

  Một phần tử dữ liệu là ngày sinh của cử tri. Dữ liệu trang tính được cắt lát, thái hạt lựu và được định vị lại. Tuy nhiên, tôi không muốn ngày sinh của cử tri hiển thị trên bất kỳ tệp được phân phối nào.

  Thay vào đó, tôi quyết định tạo phân đoạn dựa trên độ tuổi. Tôi đã sử dụng tra cứu dọc sẽ trả về giá trị cho ô mong muốn. (Phải, một số người vẫn còn giận tôi vì không tiết lộ tuổi của mọi người.)

  Sử dụng VLOOKUP để xác định Phân đoạn

  Hiểu hàm VLOOKUP

  Hãy bắt đầu với cử tri hư cấu đầu tiên, Sophia Collins. Nếu bạn quét qua cột D, bạn sẽ thấy cô ấy 39 tuổi và trong phân đoạn “Người trưởng thành”. Giá trị của “Người trưởng thành” trong Cột E đã được tự động kéo bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP của Excel.

  Bảng nhỏ bên phải với tiêu đề màu xanh là bảng tra cứu . Một số người cũng tham khảo bảng tra cứu này như một mảng bảng . Đây là nơi tôi đã định nghĩa 4 phân đoạn tuổi của mình.

  Cách phân đoạn hoạt động là nếu tuổi của cử tri dưới 21 tuổi, chúng là “Mới”. Từ 21-38, họ là “Trẻ”. Từ 39-59, họ là “Người trưởng thành” và nếu họ từ 60 tuổi trở lên, họ là “Cao cấp”.

  Trong trường hợp của Sophia, Excel sẽ lấy 39 tuổi của cô ấy từ ô D2 và tìm đối sánh gần nhất từ ​​Cột H. Cả hai cột này đều chứa dữ liệu về tuổi, đó là khóa chung của chúng tôi .

  Khi Excel tìm thấy một kết quả phù hợp, nó sẽ đi đến Cột I và lấy Nhãn. Giá trị đó sau đó được sao chép vào ô E2, Phân đoạn. Nó có thể giúp suy nghĩ của cột như là dọc. Xét cho cùng, đây là tra cứu dọc.

  Bạn có thể nhận thấy rằng bảng tra cứu không liệt kê mọi độ tuổi. Nó không phải vì tôi đang sử dụng một trận đấu gần đúng . Tôi đang nói với Excel để tìm cho tôi độ tuổi gần nhất.

  Ví dụ, cử tri tiếp theo Evelyn Bennett là 51 nhưng không có giá trị cho 51 trong Cột H. Trong trường hợp này, 51 rơi giữa 39 và 59 vì vậy cô cũng được dán nhãn “Trưởng thành”.

  Như bạn có thể đoán, để sử dụng hàm VLOOKUP cần có một khóa chung . Trong trường hợp này, đó là tuổi tác. Cả hai cột D và H đều chứa các độ tuổi. Tiêu đề và nội dung ô có thể khác nhau

  Phá vỡ chức năng

  Hiển thị VLOOKUP trong thanh công thức

  – $ H2 $ 2: $ I $ 5 là Table_array của chúng tôi và đối số thứ hai.

  – TRUE là Range_lookup và đối số thứ tư.

  Hiểu các đối số VLOOKUP

  Thuật ngữ “đối số” không phức tạp như âm thanh. Nếu bạn đã quen thuộc với thanh công thức Excel, một đối số là những gì diễn ra giữa các dấu ngoặc đơn () . Nó cung cấp một số loại giá trị đầu vào cho một hàm Excel.

  Một số hàm có các đối số bắt buộc và các hàm khác không cần đối số. Ví dụ: để tính toán tuổi của cử tri, tôi cũng đã sử dụng hàm TODAY = TODAY () không sử dụng bất kỳ đối số nào. Một số ví dụ đối số phổ biến bao gồm:

  Sử dụng công thức từ ô D2, đây là cách các đối số này hoạt động.

  1. Lookup_value – Hãy nghĩ trường này là điểm bắt đầu của bạn. Trong ví dụ này, tôi muốn tìm kiếm tuổi của Sophia từ ô D2.

  2. Table_array – Đây là phạm vi ô cho bảng tra cứu của bạn. Việc tìm kiếm phạm vi này có thể nằm trên trang tính hiện có của bạn hoặc một trang tính khác.

  Bảng Array Quy tắc & Caveats

  Có một số quy tắc cần nhớ về mảng bảng này.

  Quy tắc 1 – Cột bên trái phải chứa các giá trị đang được tham chiếu . Trái nhất không có nghĩa là nó phải ở trong Cột A. Nó chỉ là cột ngoài cùng bên trái trên mảng. Ví dụ, trên mảng bảng ở trên, cột ngoài cùng bên trái là H.

  Quy tắc 2 – Bạn không thể có giá trị trùng lặp trong cột ngoài cùng bên trái của phạm vi tìm kiếm. Tôi không thể có hai mục nhập có giá trị “39” với một mục là “Người lớn” và một “39” khác cho “Go Getter”. Excel sẽ phàn nàn.

  Quy tắc 3 – Khi đề cập đến bảng tra cứu, bạn muốn tham chiếu ô tuyệt đối khi bạn sao chép công thức VLOOKUP sang các ô khác .

  Ví dụ: nếu tôi muốn sử dụng cùng một công thức trong các ô từ E3 đến E11, tôi không muốn tham chiếu ô tra cứu của mình thay đổi mỗi lần tôi chuyển xuống ô tiếp theo. Tôi cần tham chiếu ô là hằng số. Đây được gọi là tham chiếu ô tuyệt đối .

  Sau khi bạn xác định phạm vi tra cứu của các ô, bạn có thể nhấn F4 . Điều này sẽ chu kỳ thông qua các tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối. Bạn muốn chọn tùy chọn bao gồm $ trước cột và hàng của bạn. Bạn có thể giải quyết vấn đề này nếu bạn biết cách sử dụng các phạm vi tên Excel .

  3. Col_index_num – Đây là số cột trong bảng tra cứu của bạn có thông tin bạn cần. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi muốn cột 2 từ cột Nhãn. Tên này sẽ trở thành tên Phân đoạn của chúng tôi.

  Khi chúng tôi đếm, chúng tôi đang đếm các cột trên bảng tra cứu . Mặc dù cột “Nhãn” là Cột I hoặc cột thứ 9, đó là cột thứ 2 trên bảng tra cứu. Một số người gọi đây là chỉ mục cột .

  4. Tra cứu phạm vi – trường này xác định mức độ phù hợp giữa giá trị Lookup_value (D2) của bạn và giá trị ở cột ngoài cùng bên trái trên bảng tra cứu của chúng tôi. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi muốn có một kết quả gần đúng, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng “TRUE”.

  Sử dụng VLOOKUP trong Công thức của chúng tôi

  Thêm vào cột nơi bạn sẽ nhập công thức. Trong trường hợp của tôi, tôi đã thêm Cột E – Phân đoạn.

  Nhấp vào ô E2.

  Nhấp vào tab Công thức của bạn từ trình đơn trên cùng.

  Tìm hàm VLOOKUP

  Các Function Arguments thoại sẽ xuất hiện với hộp văn bản cho các đối số cần thiết.

  VLOOKUP Đối số bắt buộc

  Trong loại giá trị Lookup_value D2 . Hoặc, bạn có thể nhấp vào ô.

  Trong loại Table_array $ H $ 2: $ I $ 5 . Lưu ý các dấu $.

  Trong Col_index_num loại 2 .

  Trong kiểu Range_lookup đúng .

  Hộp thoại Đối số hàm của bạn sẽ trông giống như sau. Lưu ý ở phía dưới bên trái, bạn có thể thấy kết quả Công thức .

  Các đối số VLOOKUP đã hoàn thành

  Nhấp vào OK . Bây giờ bạn sẽ thấy “Người trưởng thành” trong ô E2.

  Nhấp vào ô E2.

  Nhấp vào hình vuông nhỏ màu xanh lá cây (fill handle) ở góc dưới bên phải của ô để sao chép công thức VLOOKUP xuống cột.

  Sau khi bạn bấm OK , hộp thoại Đối số Hàm của Excel sẽ xuất hiện và cho phép bạn xác định bốn giá trị. Bạn sẽ thấy rằng ô khởi đầu của bạn và thanh công thức hiển thị phần bắt đầu của hàm = VLOOKUP () . Hộp thoại Hàm đối số thêm các phần tử dữ liệu cần thiết sẽ hiển thị giữa ().

  Vì mục đích minh họa, tôi đã chồng lên trang tính Mã bên trên để hiển thị các mối quan hệ.

  Lập bản đồ các đối số hàm VLOOKUP

  Sau khi nhập các đối số bắt buộc, hộp thoại của tôi trông giống như ví dụ bên dưới.

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hàm Vlookup Từ A Đến Z, Từ 0 Tới 1 Kèm Ví Dụ Download
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Upper Trong Excel Cơ Bản
 • Hàm Upper Chuyển Đổi Văn Bản Thành In Hoa?
 • Cách Tìm Dòng Cuối Của Bảng Table Trong Excel
 • Cách Tạo Và Sử Dụng Các Template Trong Microsoft Word
 • Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Hàm Index Trong Excel
 • Cách Kết Hợp Hàm Index Và Match Trong Excel
 • Sử Dụng Hàm Index Tạo Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Tạo Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Trong Excel (Excel Table)
 • Lượt Xem:11526

  Cách sử dụng hàm IF trong Excel

  Khái niệm cơ bản về hàm IF của Excel

  Oh, có lần thay đổi. Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha mẹ tôi thường xuyên nói với tôi, “không có và nếu có”. Rõ ràng, Microsoft Excel không phải là khoảng thời gian đó hoặc tôi đã có thể cung cấp một đối số tốt hơn cho việc sử dụng những từ này. Chức năng “IF” của Excel là một tính năng hữu ích và một trong những bậc cha mẹ tôi có thể làm chủ được. (Bao gồm bảng tính mẫu Excel).

  + hàm if với điều kiện là chữ

  + cách sử dụng hàm if trong word 2010

  + hàm if với điều kiện ngày tháng

  Chức năng IF là gì?

  Hàm IF của Excel là một trong những hàm bảng tính đơn giản và hữu ích nhất. Nó có thể điền vào các ô cho bạn dựa trên việc đánh giá một điều kiện. Hàm thủ thuật giống như yêu cầu bạn điền vào 3 phần tử dữ liệu:

  Kiểm tra logicThử nghiệm trên giá trị ô là TRUE hoặc FALSE

  Value_if_true Giá trị Excel sẽ đặt vào ô nếu thử nghiệm là đúng

  Value_if_false Giá trị Excel sẽ đặt vào ô nếu thử nghiệm không thành công

  Mặc dù không có Microsoft Excel, cha mẹ tôi thường xuyên sử dụng loại logic này khi tính trợ cấp của tôi. Phiên bản của họ đã đọc:

  Hàm if nhiều điều kiện trong excel bạn đổ rác và cắt cỏ và rửa bát VÀ dắt chó đi , bạnnhận trợ cấp đầy đủ của bạn. Và kể từ khi tôi lớn lên ở New England, logic này sẽ thay đổi theo mùa để tính toán những thứ như lá và tuyết.

  Thiết lập chức năng IF

  Mặc dù Excel không thể phát hành một khoản trợ cấp, nó có thể tính toán số tiền bằng cách sử dụng một thử nghiệm logic dựa trên việc liệu một tế bào có đáp ứng điều kiện hay không.

  Ví dụ: tôi có thể tạo bảng tính với các tác vụ cần thiết để nhận trợ cấp. Nếu nhiệm vụ được hoàn thành, (TRUE tình huống) một giá trị sẽ được áp dụng đối với phụ cấp. Nếu tác vụ không được hoàn thành, (tình huống FALSE), sẽ không có gì được thêm vào. Các ví dụ này được ghi chú bằng nhãn (1) và (2) trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

  Sử dụng ví dụ trên, bạn có thể diễn tả logic theo cách sau:

  IF ô B2 bằng “Y”, sau đó sử dụng giá trị tỷ lệ trong ô C2 trong ô D2

  Nếu ô B2 không bằng “Y”, thì đặt 0 vào ô D2

  Để nhập các đối số hàm IF của bạn,

  Nhấp vào ô bảng tính nơi bạn muốn sử dụng công thức

  Từ tab Công thức , nhấp vào Chèn chức năng…

  Trong hộp thoại Chèn Hàm hộp thoại, nhập “ if

  Đảm bảo con trỏ của bạn nằm trong hộp văn bản Logical_test

  Nhấp vào ô bảng tính bạn muốn đánh giá. Excel sẽ điền vào địa chỉ ô như “B2”

  Thêm dấu bằng và giá trị mong muốn của bạn trong dấu ngoặc kép. Ví dụ = “Y” .

  Trong trường Value_if_true , nhập giá trị bạn muốn nhập vào ô nếu B2 bằng “Y”. Trong ví dụ của chúng tôi, tôi sẽ nhấp vào ô C3.

  Trong trường Value_if_false : nhập giá trị ô phải có nếu B2 không có chữ “Y”. Tôi sẽ nhập 0. Tôi có thể để trống, nhưng ô sẽ hiển thị ” FALSE

  Quét hộp thoại để xem liệu giá trị result = value (nhãn 1 bên dưới) có phải là những gì bạn mong đợi hay không. Nếu không, hãy kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào hiển thị ở bên phải của các trường (nhãn 2 bên dưới) hay không.

  Sao chép công thức vào các ô khác trong cột của bạn.

  Nhưng… nhưng nhưng… nếu…

  Bảng tính trên có thể là Phiên bản 1 cho cha mẹ tôi. Một chương trình khuyến khích mới sẽ xuất hiện dựa trên một số cuộc đàm phán phụ huynh / trẻ em và tỷ lệ khu phố. Có lẽ tôi đã chiến đấu để trả tiền cho một phần công việc. Không nghi ngờ gì, cha mẹ tôi sẽ phản đối với một khoản phạt nếu một điều gì đó chưa đầy một nửa.

  Excel là linh hoạt khi nói đến các hàm thay thế hàm if trong excel và có thể đánh giá nhiều hơn một “Y” hoặc “N” đơn giản. Ví dụ: nếu chúng ta chuyển đổi Xong trước đây của mình ? cột đến cột % Xong với một số, chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu mới này.

  Công thức mới dựa trên phụ cấp của cột% Done. Nếu số công việc hoàn thành lớn hơn 0,5, số tiền chia theo tỷ lệ được áp dụng cho phụ cấp. Nếu tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 0,5 hoặc thấp hơn, số tiền âm được áp dụng cho khoản phụ cấp. Được dịch một cách gọn gàng, một khoản tiền “được hỗ trợ một nửa”.

  Hàm if có 3 điều kiện của Excel là một hàm đa năng và hữu dụng. Một khi bạn nhận được hang của nó, bạn sẽ bắt đầu sử dụng nó trong các kịch bản phức tạp hơn. Các ví dụ được trình bày ở đây là nền tảng. Nhưng bạn có thể sử dụng các hàm IF để xử lý các giao dịch như áp dụng thuế bán hàng, phí giao hàng hoặc thậm chí các hàm IF lồng nhau với logic Boolean. Và nếu bạn có con, hãy để chúng xây dựng bảng tính Excel và cung cấp cho chúng một tiền thưởng để sử dụng hàm IF.

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhanh Chóng Đếm Số Lần Xuất Hiện Một Giá Trị Trong Excel
 • Cách Dùng Hàm Frequency Trong Excel
 • Cách Đếm Tổng Số Từ Trong Vùng Dữ Liệu Bằng Kết Hợp Các Hàm Excel
 • Cách Đếm Các Ô Được Tô Màu Trong Google Sheets Bằng Power Tools Miễn Phí
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Anchored Countif (Đếm Số Lần Xuất Hiện) Trong Excel
 • How To Identify Duplicates In Excel: Find, Highlight, Count, Filter, Etc.

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Copy A Sheet In Excel
 • How To Remove Duplicates In Microsoft Excel To Clean Up Data In Individual Or Multiple Columns
 • How To Use The Excel Countif Function
 • Excel Count And Counta Functions With Formula Examples
 • How To Use The Excel Counta Function
 • The tutorial explains how to search for duplicates in Excel. You will learn a few formulas to identify duplicate values or find duplicate rows with or without first occurrences. You will also learn how to count instances of each duplicate record inpidually and find the total number of dupes in a column, how to filter out duplicates, and more.

  And today, I’d like to share a few quick and effective methods to identify duplicates in a single list. These solutions work in all versions of Excel 365, Excel 2021, Excel 2021, Excel 2013 and lower.

  How to identify duplicates in Excel

  The easiest way to detect duplicates in Excel is using the COUNTIF function. Depending on whether you want to find duplicate values with or without first occurrences, there’s going to be a slight variation in the formula as shown in the following examples.

  How to find duplicate records including 1st occurrences

  Supposing you have a list of items in column A that you want to check for duplicates. These can be invoices, product Id’s, names or any other data.

  Here’s a formula to find duplicates in Excel including first occurrences (where A2 is the topmost cell):

  Input the above formula in B2, then select B2 and drag the fill handle to copy the formula down to other cells:

  A formula to identify duplicates including 1st occurrences

  As you can see in the screenshot above, the formula returns TRUE for duplicate values and FALSE for unique values.

  Note. If you need to find duplicates in a range of cells rather than in an entire column, remember to lock that range with the $ sign. For example, to search for duplicates in cells A2:A8, use this formula:

  For a duplicate formula to return something more meaningful than the Boolean values of TRUE and FALSE, enclose it in the IF function and type any labels you want for duplicate and unique values:

  An improved formula to identify duplicate and unique values in Excel

  In case, you want an Excel formula to find duplicates only, replace “Unique” with an empty string (“”) like this:

  The formula will return “Duplicates” for duplicate records, and a blank cell for unique records:

  A formula to identify duplicates only

  How to search for duplicates in Excel without 1st occurrences

  In case you plan to filter or remove duplicates after finding them, using the above formula is not safe because it marks all identical records as duplicates. And if you want to keep the unique values in your list, then you cannot delete all duplicate records, you need to only delete the 2nd and all subsequent instances.

  So, let’s modify our Excel duplicate formula by using absolute and relative cell references where appropriate:

  As you can see in the following screenshot, this formula does not identity the first occurrence of “Apples” as duplicate:

  A formula to search for duplicates without 1st occurrences

  How to find case-sensitive duplicates in Excel

  In situations when you need to identify exact duplicates including the text case, use this generic array formula (entered by pssing Ctrl + Shift + Enter):

  IF( SUM(( –EXACT(range, uppermost _cell)))<=1, “”, “Duplicate”)

  At the heart of the formula, you use the EXACT function to compare the target cell with each cell in the specified range exactly. The result of this operation is an array of TRUE (match) and FALSE (not match), which is coerced to an array of 1’s and 0’s by the unary operator (–). After that, the SUM function adds up the numbers, and if the sum is greater than 1, the IF function reports a “Duplicate”.

  For our sample dataset, the formula goes as follows:

  =IF(SUM((--EXACT($A$2:$A$8,A2)))<=1,"","Duplicate")

  As shown in the screenshot below, it treats lowercase and uppercase as different characters (APPLES is not identified as a duplicate):

  Identifying case-sensitive duplicates in Excel

  How to find duplicate rows in Excel

  If your aim is to dedupe a table consisting of several columns, then you need a formula that can check each column and identify only absolute duplicate rows, i.e. rows that have completely equal values in all columns.

  Let’s consider the following example. Supposing, you have order numbers in column A, dates in column B, and ordered items in column C, and you want to find duplicate rows with the same order number, date and item. For this, we are going to create a duplicate formula based on the COUNTIFS function that allows checking multiple criteria at a time:

  To search for duplicate rows with 1st occurrences, use this formula:

  The following screenshot demonstrates that the formula really locates only the rows that have identical values in all 3 columns. For example, row 8 has the same order number and date as rows 2 and 5, but a different item in column C, and therefore it is not marked as duplicate row:

  A formula to find duplicate rows in Excel

  To show duplicate rows without 1st occurrences, make a little adjustment to the above formula:

  Show duplicate rows without 1st occurrences.

  How to count duplicates in Excel

  If you want to know the exact number of identical records in your Excel sheet, use one of the following formulas to count duplicates.

  Count instances of each duplicate record inpidually

  When you have a column with duplicated values, you may often need to know how many duplicates are there for each of those values.

  =COUNTIF($A$2:$A$8, $A2)

  As demonstrated in the following screenshot, the formula counts the occurrences of each item: “Apples” occurs 3 times, “Green bananas” – 2 times, “Bananas” and “Oranges” only once.

  The COUNTIF formula to count instances of each duplicate record inpidually

  If you want to identify 1st, 2nd, 3rd, etc. occurrences of each item, use the following formula:

  =COUNTIF($A$2:$A2, $A2)

  Identify the 1st, 2nd, 3rd, etc. occurrences of each duplicate item.

  In a similar manner, you can count the occurrences of duplicated rows. The only difference is that you will need to use the COUNTIFS function instead of COUNTIF. For example:

  =COUNTIFS($A$2:$A$8, $A2, $B$2:$B$8, $B2)

  The COUNTIFS formula to count the occurrences of duplicate rows

  Once the duplicate values are counted, you can hide unique values and only view duplicates, or vice versa. To do this, apply Excel’s auto-filter as demonstrated in the following example: How to filter out duplicates in Excel.

  Count the total number of duplicates in a column(s)

  The easiest way to count duplicates in a column is to employ any of the formulas we used to identify duplicates in Excel (with or without first occurrences). And then you can count duplicate values by using the following COUNTIF formula:

  =COUNTIF(range, "duplicate")

  Where “duplicate” is the label you used in the formula that locates duplicates.

  In this example, our duplicate formula takes the following shape:

  =COUNTIF(B2:B8, "duplicate")

  Count the total number of duplicates in a column.

  =ROWS($A$2:$A$8)-SUM(IF( COUNTIF($A$2:$A$8,$A$2:$A$8)=1,1,0))

  Because it’s an array formula, remember to pss Ctrl + Shift + Enter to complete it. Also, please keep in mind that this formula counts all duplicate records, including first occurrences:

  An array formula to count duplicates in Excel

  To find the total number of duplicate rows, embed the COUNTIFS function instead of COUNTIF in the above formula, and specify all of the columns you want to check for duplicates. For example, to count duplicate rows based on columns A and B, enter the following formula in your Excel sheet:

  =ROWS($A$2:$A$8)-SUM(IF( COUNTIFS($A$2:$A$8,$A$2:$A$8, $B$2:$B$8,$B$2:$B$8)=1,1,0))

  An array formula to count duplicate rows

  How to filter duplicates in Excel

  For easier data analysis, you may want to filter your data to only display duplicates. In other situations, you may need the opposite – hide duplicates and view unique records. Below you will find solutions for both scenarios.

  How to show and hide duplicates in Excel

  Apply Excel's auto filter to a table with identified duplicates

  Tip. To have filtering enabled automatically, convert your data to a fully-functional Excel table. Just select all data and pss the

  Ctrl + T

  shortcut.

  Filtering out duplicates in Excel

  And now, you can sort duplicates by the key column to group them for easier analysis. In this example, we can sort duplicate rows by the Order number column:

  Sort duplicate rows for easier analysis.

  How to filter duplicates by their occurrences

  If you want to show 2nd, 3rd, or Nth occurrences of duplicate values, use the formula to count duplicate instances we discussed earlier:

  =COUNTIF($A$2:$A2, $A2)

  Then apply filtering to your table and select only the occurrence(s) you want to view. For example, you can filter the 2nd occurrences like in the following screenshot:

  Use the formula to count duplicate instances and then filter the occurrences you want to view.

  Filter out all duplicate records.

  Filter duplicate occurrences greater than 1.

  In a similar manner, you can show 2nd, 3rd and all subsequent duplicate occurrences. Just type the required number in the box next to “is greater than”.

  Highlight, select, clear, delete, copy or move duplicates

  After you’ve filtered duplicates like demonstrated above, you have a variety of choices to deal with them.

  How to select duplicates in Excel

  To select duplicate records without column headers, select the first (upper-left) cell, and pss Ctrl + Shift + End to extend the selection to the last cell.

  Tip. In most cases, the above shortcuts work fine and select filtered (visible) rows only. In some rare cases, mostly on very large workbooks, both visible and invisible cells may get selected. To fix this, use one of the above shortcuts first, and then pss

  Alt + ;

  to select only visible cells, ignoring hidden rows.

  How to clear or remove duplicates in Excel

  Removing entire duplicate rows in Excel

  How to highlight duplicates in Excel

  Another way to highlight duplicates in Excel is using a built-in conditional formatting rule for duplicates, or creating a custom rule specially tailored for your sheet. Experienced Excel users won’t have any problem with creating such a rule based on the formulas we used to check duplicates in Excel. If you are not very comfortable with Excel formulas or rules yet, you will find the detailed steps in this tutorial: How to highlight duplicates in Excel.

  How to copy or move duplicates to another sheet

  To copy duplicates, select them, pss Ctrl + C, then open another sheet (a new or existing one), select the upper-left cell of the range where you want to copy the duplicates, and pss Ctrl + V to paste them.

  To move duplicates to another sheet, perform the same steps with the only difference that you pss Ctrl + X (cut) instead of Ctrl + C (copy).

  This is how you can identify duplicates in Excel using functions and built-in features. To better understand the formulas discussed in this tutorial, feel free to download Identify Duplicates Sample Workbook.

  Duplicate Remover – fast and efficient way to locate duplicates in Excel

  Now that you know how to use duplicate formulas in Excel, let me demonstrate you another quick, efficient and formula-free way – Duplicate Remover for Excel.

  This all-in-one tool can search for duplicate or unique values in a single column or compare two columns. It can find, select and highlight duplicate records or entire duplicate rows, remove found dupes, copy or move them to another sheet. I think an example of practical use is worth many words, so let’s get to it.

  How to find duplicate rows in Excel in 2 quick steps

  To test the capabilities of our Duplicate Remover add-in, I’ve created a table with a few hundred rows that looks like follows:

  An Excel table to search for duplicates

  As you see, the table has a few columns. The first 3 columns contain the most relevant information, so we are going to search for duplicate rows based solely on the data in columns A – C. To find duplicate records in these columns, just do the following:

  1. The smart add-in will pick up the entire table and ask you to specify the following two things:
   • Select the columns to check for duplicates (in this example, these are the Order no., Order date and Item columns).
   • Choose an action to perform on duplicates. Because our purpose is to identify duplicate rows, I’ve selected the Add a status column

    Select the column(s) to check for duplicates and choose an action.

   Apart from adding a status column, an array of other options are available to you:

   • Delete duplicates
   • Color (highlight) duplicates
   • Select duplicates
   • Copy duplicates to a new worksheet
   • Move duplicates to a new worksheet

  As you can see in the below screenshot, all of the rows that have identical values in the first 3 columns have been located (first occurrences are not identified as duplicates).

  Duplicate rows have been successfully identified.

  If you want more options to dedupe your worksheets, use the Duplicate Remover wizard that can find duplicates with or without first occurrences as well as unique values. The detailed steps follow below.

  Duplicate Remover wizard – more options to search for duplicates in Excel

  Depending on a particular sheet you are working with, you may or may not want to treat the first instances of identical records as duplicates. One possible solution is using a different formula for each scenario, as we discussed in How to identify duplicates in Excel. If you are looking for a fast, accurate and formula-free method, try the Duplicate Remover wizard:

  1. On the next step, you are psented with the 4 options to check duplicates in your Excel sheet:
   • Duplicates without 1st occurrences
   • Duplicates with 1st occurrences
   • Unique values
   • Unique values and 1st duplicate occurrences

   For this example, let’s go with the second option, i.e. Duplicates + 1st occurrences:

   Choose to find duplicates and 1st occurrences.

  2. Now, select the columns where you want to check duplicates. Like in the pvious example, we are selecting the first 3 columns:

   Select the columns where you want to check duplicates.

  3. Finally, choose an action you want to perform on duplicates. As is the case with the Dedupe Table tool, the Duplicate Remover wizard can identify, select, highlight, delete, copy or move duplicates.

   Choose an action you want to perform on duplicates.

  It only takes a fraction of a second for the Duplicate Remover wizard to check hundreds of rows, and deliver the following result:

  Hundreds of rows have been checked and duplicates located.

  No formulas, no stress, no errors – always swift and impeccable results 🙂

  Identify Duplicates – formula examples (.xlsx file)

  Ultimate Suite – trial version (.zip file)

  You may also be interested in

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Data Remove Duplicates Kết Hợp Hàm Sumif Gộp Các Đầu Việc Trùng Lặp Và Tạo Boq
 • Ô Với Dấu Phẩy, Dấu Cách, Ngắt Dòng Trong Excel?
 • Cách Chèn Dấu Ngoặc Trong Word, Excel Ngoặc Vuông, Ngoặc Nhọn, Ngoặc Kép
 • Cách Sử Dụng Toán Tử Chuỗi Và Ký Tự Đại Diện, Hỗ Trợ Numbers
 • Hiện Các Hàng Hoặc Cột Có Dấu Cộng Hoặc Trừ Trong Excel?
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100