To Hop Phim Tat Phim Nong Trong Word To Hop Phim Tat Phim Nong Trong Word Doc

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Ngắt Trang Trong Word 2010 Dành Cho Người Mới Học
 • Cách Ngắt Trang, Thêm Trang Mới Và Xóa Trang Trong Word
 • Dùng Phím Tắt Tăng Giảm Cỡ Chữ Trong Word 2021, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Cách Bổ Sung, Chỉnh Sửa Phím Tắt Trong Word 2013
 • Làm Thế Nào Để Kích Hoạt Ctrl+C/ctrl+V Để Thực Hiện Lệnh Dán Trong Cửa Sổ Command Prompt?
 • T Ổ HỢP PHÍM TẮT (PHÍM NÓNG)

  TRONG MICROSOFT WORD

  Khi đang soạn thảo trên Microsoft Word, bạn đang gõ phím bằng cả hai tay với 10 ngón, bạn xuất hiện nhu cầu muốn thay đổi Font chữ, cỡ chữ, canh lề … Thật là bất tiện và chậm chạp nếu bạn buông một tay để cầm lấy con chuột để bôi đen rồi chọn và bấm vào một vài biểu tượng trong thanh công cụ hay thanh menu…

  Để làm việc đó nhanh chóng, g iải pháp hữu hiệu cho bạn đó là bạn h ã y sử dụng cách bấm các tổ hợp phím nóng sau:

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  Backspace (¬) xóa một ký tự phía trước.

  Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.

  Ctrl + Backspace (¬) xóa một từ phía trước.

  Ctrl + Delete xóa một từ phía sau.

  D I CHUYỂN

  Ctrl + Mũi tên Di chuyển qua 1 ký tự

  Ctrl + Home Về đầu văn bản

  Ctrl + End Về vị trí cuối cùng trong văn bản

  Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.

  Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

  Đ ỊN H DẠNG

  Ctrl + B Định dạng in đậm

  Ctrl + D Mở hộp thoại định dạng font chữ

  Ctrl + I Định dạng in nghiêng.

  Ctrl + U Định dạng gạch chân.

  Canh lề đoạn văn bản:

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Ctrl + E Canh giữa đoạn văn bản đang chọn

  Ctrl + J Canh đều đoạn văn bản đang chọn

  Ctrl + L Canh trái đoạnvăn bản đang chọn

  Ctrl + R Canh phải đoạn văn bản đang chọn

  Ctrl + M Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản

  Ctrl + Shift + M Xóa định dạng thụt đầu dòng

  Ctrl + T Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

  Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

  Ctrl + Q Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

  S AO CHEP ĐINH DANG

  Ctrl + Shift + C Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.

  Ctrl + Shift + V Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

  M ENU & T OOLBARS .

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Alt, F10 Kích hoạt menu lệnh

  Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt dùng để chọn giữa các thanh menu và thanh công cụ.

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  Tab, Shift + Tab chọn nút tiếp theo hoặc nút trước đó trên menu hoặc toolbars.

  Enter thực hiện lệnh đang chọn trên menu hoặc toolbar.

  Shift + F10 hiển thị menu ngữ cảnh của đối tượng đang chọn.

  Alt + Spacebar hiển thị menu hệ thống của của sổ.

  Home, End chọn lệnh đầu tiên, hoặc cuối cùng trong menu con.

  T RONG HÔP THOAI

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo

  Shift + Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước

  Ctrl + Tab di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại

  Shift + Tab di chuyển tới thẻ phía trước trong hộp thoại

  Alt + Ký tự gạch chân chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đó

  Alt + Mũi tên xuống hiển thị danh sách của danh sách sổ

  Enter chọn 1 giá trị trong danh sách sổ

  ESC tắt nội dung của danh sách sổ

  T ẠO CHỈ SỐ TRÊN , CHỈ SỐ DƯỚI .

  Ctrl + Shift + =: Tạo chỉ số trên. Ví dụ m3

  Ctrl + =: Tạo chỉ số dưới. Ví dụ H2O.

  L AM VIÊC VƠI BANG BIÊU :

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng

  Shift + Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó

  Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên để chọn nội dung của các ô

  Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên mở rộng vùng chọn theo từng khối

  Shift + F8 giảm kích thước vùng chọn theo từng khối

  Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt) chọn nội dung cho toàn bộ bảng

  Alt + Home về ô đầu tiên của dòng hiện tại

  Alt + End về ô cuối cùng của dòng hiện tại

  Alt + Page up về ô đầu tiên của cột

  Alt + Page down về ô cuối cùng của cột

  Mũi tên lên Lên trên một dòng

  Mũi tên xuống xuống dưới một dòng

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  C AC PHIM F:

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  F1 trợ giúp

  F2 di chuyển văn bản hoặc hình ảnh. (Chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuột vào nơi đến, nhấn Enter

  F3 chèn chữ tự động (tương ứng với menu Insert – AutoText)

  F4 lặp lại hành động gần nhất

  F5 thực hiện lệnh Goto (tương ứng với menu Edit – Goto)

  F6 di chuyển đến panel hoặc frame kế tiếp

  F7 thực hiện lệnh kiểm tra chính tả (tương ứng menu Tools – Spellings and Grammars)

  F8 mở rộng vùng chọn

  F9 cập nhật cho những trường đang chọn

  F10 kích hoạt thanh thực đơn lệnh

  F11 di chuyển đến trường kế tiếp

  F12 thực hiện lệnh lưu với tên khác (tương ứng menu File – Save As…)

  Kết hợp Shift + các phím F:

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Shift + F1 hiển thị con trỏ trợ giúp trực tiếp trên các đối tượng

  Shift + F2 sao chép nhanh văn bản

  Shift + F3 chuyển đổi kiểu ký tự hoa – thường

  Shift + F4 lặp lại hành động của lệnh Find, Goto

  Shift + F5 di chuyển đến vị trí có sự thay đổi mới nhất trong văn bản

  Shift + F6 di chuyển đến panel hoặc frame liền kề phía trước

  Shift + F7 thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa (tương ứng menu Tools – Thesaurus).

  Shift + F8 rút gọn vùng chọn

  Shift + F9 chuyển đổi qua lại giữ đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản.

  Shift + F10 hiển thị thực đơn ngữ cảnh (tương ứng với kích phải trên các đối tượng trong văn bản)

  Shift + F11 di chuyển đến trường liền kề phía trước.

  Shift + F12 thực hiện lệnh lưu tài liệu (tương ứng với File – Save hoặc tổ hợp Ctrl + S)

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  Alt + F8 chạy một marco.

  Alt + F9 chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường.

  Alt + F10 phóng to cửa sổ của Ms Word.

  Alt + F11 hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic.

  Kết hợp Alt + Shift + các phím F

  Alt + Shift + F1 di chuyển đến trường phía trước.

  Alt + Shift + F2 thực hiện lệnh lưu văn bản (tương ứng Ctrl + S).

  Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton hoặc MarcoButton từ kết quả của những trường trong văn bản.

  Alt + Shift + F11 hiển thị mã lệnh.

  Kết hợp Alt + Ctrl + các phím F

  Ctrl + Alt + F1 hiển thị thông tin hệ thống.

  Ctrl + Alt + F2 thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng Ctrl + O)

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổ Hợp Phím Tắt (Phím Nóng) Trong Word Phim Nong Trong Word Doc
 • Tổ Hợp Phím Tắt Trong Word
 • Phím Tắt In Hoa Trong Word Nằm Ở Đâu Trên Máy Tính , Laptop
 • Tổ Hợp Phím Dùng Với Ctrl Trong Word
 • Cách Gộp Ô, Chia Tách Ô, Bảng Trong Word 2007, 2010, 2013, 2021 (#5)
 • Dùng Phím Tắt Khi Sử Dụng Powerpoint Dung Phim Tat Khi Trinh Dien Powerpoint Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Công Chức Tin Học Phần Thực Hành Powerpoint (Chuẩn)
 • Module Th 21 Ứng Dụng Phần Mềm Trình Diễn Microsoft Powerpoint Trong Dạy Học
 • Các Định Dạng Tệp Được Hỗ Trợ Trong Powerpoint
 • Đề 1: Ôn Lý Thuyết Chứng Chỉ Cơ Bản(Tham Khảo)
 • Bạn Đã Biết Hết Chức Năng Các Phím Tắt Từ F1
  1. Dùng phím tắt khi trình diễn PowerPoint

  Trả Lời Với Trích Dẫn

  Khi trình chiếu các slide PowerPoint để minh họa cho bài giảng hay bài thuyết trình của mình, có thể bạn sẽ cần biết những thủ thuật để không cho ai chỉnh sửa nội dung file của mình, không cho hiển thị màn hình đen khi kết thúc, làm nổi bật một vùng trên màn ảnh mà không dùng đến bút laser, ấn định thời gian trình chiếu mỗi slide…

  Ngăn không chochỉnh sửa nội dung tập tin PowerPoint:

  Trong những giây phút nghỉ giải lao giữa buổi thuyết trình, nếu bạn cần đi ra ngoài và không muốn ai đó chỉnh sửa gì trong tập tin PowerPoint của mình thì có một phương pháp bảo mật khá đơn giản mà hiệu quả (chỉ áp dụng cho các tập tin PowerPoint). Cách này sẽ làm cho tập tin Powerpoint trình diễn sẽ luôn luôn hiển thị ở dạng Full Screen, và lúc này các thao tác chỉnh sửa copy dữ liệu trên tập tin gốc là hoàn toàn không thể. Thực hiện như sau:

  Mở Windows Explorer, truy cập vào thư mục chứa tập tin trình diễn PowerPoint của mình, bấm phải vào nó và chọn Rename. Tiếp đó bạn tiến hành đổi phần mở rộng của tập tin, từ PPT thành PPS. Bạn sẽ thấy biểu tượng của tập tin Powerpoint thay đổi thành một dạng khác. Cứ vừa bấm chuột vào tập tin này thì nó sẽ lập tức trình diễn ở chế độ Full Screen nên không thể chỉnh sửa gì được.

  Để có thể chỉnh sửa biên tập lại tập tin Powerpoint (dạng PPS), bạn tiến hành sửa phần mở rộng trở lại là PPT như ban đầu là xong.

  Không cho hiển thị màn hình đen khi kết thúc các slide trình diễn:

  Thông thường trên PowerPoint, khi kết thúc slide trình diễn cuối cùng sẽ có một màn hình đen, tạo ra một ấn tượng không hoàn hảo lắm với người xem. Bạn có thể vô hiệu hóa sự xuất hiện của màn hình đen này như sau:

  Sử dụng công cụ Pen để làm nổi bật một vùng bất kỳ khi trình diễn:

  Thông thường khi trình chiếu PowerPoint với máy chiếu (projector), để làm cho học viên chú ý vào một phần nào đó đang hiển thị, người ta thường dùng bút laser để chỉ vào đó. Tuy nhiên nếu không có công cụ này, bạn có thể dùng công cụ Pen mà PowerPoint hỗ trợ sẵn như sau:

  Thao tác này chỉ có tác dụng tạm thời trên slide trình diễn và hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tập tin gốc của bạn.

  Ấn định thời gian trình diễn cho mỗi slide PowerPoint:

  Thủ thuật này sẽ giúp cho bạn chủ động hơn trong việc quản lý thời gian khi thuyết trình với các slide trong PowerPoint. Bạn sẽ đo được thời gian thuyết trình từng slide rất cụ thể để từ đó đề ra phương án tốt nhất cho buổi trình chiếu của mình.

  – Trên giao diện biên soạn của PowerPoint, bạn bấm chọn slide đầu tiên.

  Xem thử trình diễn khi đang soạn thảo (chỉ dùng từ PowerPoint XP trở lên):

  Thủ thuật này sẽ cho phép bạn chạy trình diễn slide ngay khi đang thiết kế nhưng không ở chế độ Full Screen, nó sẽ giúp bạn hình dung dễ hơn mức độ thẫm mỹ của slide và có thể sửa chữa ngay khi cần.

  Khi đang ở chế độ soạn thảo Normal , trên thanh công cụ phía dưới bên trái bạn bấm giữ Ctrl rồi bấm chọn nút công cụ trình diễn (nút thứ ba tính từ trái qua). Lúc này sẽ xuất hiện một khung trình diễn nhỏ ở góc trên bên trái của màn hình, trình diễn slide mà bạn đang biên soạn trong khi màn hình soạn thảo vẫn đang nằm ở phía bên dưới . Bạn có thể bấm Alt+Tab để di chuyển qua lại giữa hai cửa sổ này. Ngay khi bạn có sự thay đổi gì trên slide biên soạn phía bên dưới, tất cả thông tin sẽ được lập tức cập nhật trong khung trình diễn phía trên

  1, Dễ dàng thay đổi kiểu mẫu thiết kế (template)

  Bạn xây dựng một trình diễn từ đầu, nhưng có lẽ thích hợp hơn hết là sử dụng những template sẵn có. Những template này áp dụng các thuộc tính thiết kế và định dạng nhất quán từ slide đầu tới slide cuối cùng. Kích nút Slide Design trên thanh công cụ Formatting để mở ô các thao tác cho Slide Design và bắt đầu tạo các Slide. (Với bản PowerPoint 2007, chọn một mẫu template từ nhóm Design ).

  Bạn hoàn toàn không bị bó buộc với template đã chọn bởi vì sau khi đã hoàn thành một file trình chiếu bạn có thể chọn thay thế bằng một thiết kế khác. Hãy yên tâm chọn template mình muốn mà không phải lo sợ nội dung thay đổi.

  Bạn cũng có thể thay đổi thiết kế trên từng slide mà không cần loại bỏ template trên trình diễn. Tại ô Slide hoặc Slide Sorter View , lựa chọn kiểu hiển thị “thumbnails” cho slide bạn muốn thay đổi. Tiếp theo, kích vào mũi tên thả xuống bên cạnh thiết kế mong muốn trong danh sách Apply A Design Template và chọn Apply To Selected Slides (Hình A). (PowerPoint 2007 không có các mũi tên thả xuống; hãy kích phải chuột tại thiết kế) PowerPoint sẽ ngay lập tức cập nhật các slide được sửa đổi.

  Hình A

  2, Tập trung vào trọng tâm

  Tránh tập trung quá nhiều văn bản trên một slide. Nếu một slide quá dầy đặc thì chắc chắn sẽ làm xao nhãng người xem. Người xem sẽ mải tập trung đọc thay vì lắng nghe bạn.

  Khi bắt tay tạo một bản nháp của trình chiếu, hãy xem xét lại nó với những mục đích sau đây:

  • Thay thế những câu đầy đủ với các mệnh đề và từ khóa chính
  • Loại bỏ các dấu chấm câu

  Thực hiện những bước trên, bạn có thể giảm bớt một nửa nội dung và trình diễn của bạn sẽ thu hút người xem hơn.

  3, Đừng quên kết thúc!

  Khi kết thúc việc trình chiếu, chuyện gì sẽ đến tiếp theo? Nếu bạn kích ra ngoài Slide Show View, người xem sẽ liếc trộm được những cảnh đằng sau trình diễn của bạn và có lẽ bạn không muốn điều này. Hãy kết thúc trình biểu diễn bằng một slide hiển thị một lời cám ơn chân thành tới sự quan tâm và theo dõi của người xem.

  Tất nhiên, slide kết thúc cũng không nhất thiết phải hiển thị một thông điệp nào đó. Một slide trắng có thể sẽ thích hợp hơn. Bạn có thể thậm chí kết hợp hai slide kết thúc: Hiển thị lời cám ơn ngắn gọn hay một thông điệp riêng trên một slide trắng. Theo cách này thì khi bạn kích ra ngoài slide thông điệp thì tài liệu vẫn được che chắn một cách kín đáo.

  Trình diễn chuyên nghiệp luôn có một slide cuối được thiết kế riêng. Slide này sẽ bảo vệ chính bạn và người xem.

  4, Tạo mẫu AutoContent cho riêng mình

  AutoContent Wizard là một khởi đầu tốt khi bạn không chắc chắn nên chọn trình diễn nào. Đặc tính này tạo ra một trình diễn mới sử dụng các template sẵn có và có thể tùy biến các kết quả.

  Có thể bạn chưa biết rằng sẽ thêm các trình diễn đang có nào vào thư viện của AutoContent Wizard. Để thực hiện điều này, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

  1. Chạy wizard bằng cách chọn New từ trình đơn File .

  2. Kích đường dẫn From AutoContent Wizard tại ô thao tác New Presentation .

  3. Kích Next trong ô wizard đầu tiên.

  4. Chọn loại template có nội dung phù hợp nhất và kích Add (Hình B).

  5. Xác định vị trí tập tin trình diễn rồi kích OK .

  6. Thoát khỏi wizard.

  Hình B

  Tại thời điểm này, trình chiếu được thêm vào đã sẵn sàng sử dụng như một mẫu nội dung. Đừng bỏ phí bất kì trình chiếu hay nào. Có lẽ, bạn sẽ phải tùy biến nó, và điều này là điểm chung cho bất kì template nào đã chọn.

  AutoContent Wizard không hiển thị trên PowerPoint 2007. Thay vào đó, hãy chọn File từ trình đơn Office và chọn New để bắt đầu.

  5, Chuyển trình chiếu sang Word

  PowerPoint có thể được in ra nhưng không thể sửa đổi được nhiều các kết quả. Ví dụ, bạn có thể in các thông báo hay thậm chí các slide cá nhân, nhưng PowerPoint chỉ in một bản sao trên một khuôn khổ slide theo yêu cầu. Nếu muốn mở rộng hay định dạng lại thì hãy chuyển trình diễn sang Word để dễ dàng chỉnh sửa hơn. Hãy thực hiện theo các bước sau đây:

  1. Chọn Send To từ trình đơn File .

  2. Chọn Microsoft Office từ trình đơn kết quả con.

  3. Tại hộp thoại Send To Microsoft Office (Hình C), chọn một trong nhiều các tùy chọn chuyển đổi. Tùy chọn Outline Only chỉ chuyển đổi nội dung.

  4. Kích OK .

  Hình C

  Hình D

  Việc làm này sẽ tiết kiệm được nhiều KB, thậm chí hơn cả nén tập tin. Nếu vô hiệu hóa các thumbnail, bạn sẽ không thể xem trước tập tin trong hộp thoại Open , nhưng đây dường như là sự cân bằng nhỏ để tiết kiệm KB.

  Tùy chọn này rất khó tìm thấy ở PowerPoint 2007. Từ trình đơn Office, chọn Prepare rồi tới Properties .Từ danh sách Document Properties thả xuống, chọn Advanced Properties để tìm thẻ Summary . Bạn sẽ tiết kiệm được không gian tuy không nhiều lắm.

  10, Điều khiển con trỏ từ bàn phím

  Trong thời gian trình chiếu, PowerPoint sẽ ẩn con trỏ 5 giây sau mỗi lần slide hiển thị, rồi sau đó biến mất. Khi bạn kích để xem slide tiếp theo, con trỏ lại hiện rõ trong 5 giây tiếp theo. Bạn có thể kiểm soát hiển thị con trỏ bằng cách kích biểu tượng ở góc trái màn hình, nhưng hành động này sẽ làm xao lãng trình diễn. Thay vào đó, hãy kiểm soát con trỏ từ bàn phím:

  Ngay khi bạn ấn Ctrl+A để hiển thị con trỏ, nó sẽ cố định và không còn 5 giây chờ nữa. Bạn phải sử dụng Ctrl+ H nếu muốn ẩn con t

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Thuật Hay Trong Power Point ( Sr Các Bạn Vì Hình Có Vần Đề Nên Tôi Đã Xóa
 • Thủ Thuật Hay Trong Power Point
 • Trình Chiếu Báo Cáo Với Powerpoint, Hướng Dẫn Và Các Thủ Thuật
 • Cách Sử Dụng Slide Sorter View Trên Powerpoint Trong 60 Giây
 • Kĩ Thuật Lồng Các Hiệu Ứng Trình Bày Ấn Tượng Trong Powerpoint
 • Kieu Viet Tat Alt Trong Zing Speed

  --- Bài mới hơn ---

 • Ma Alt Là Gì? Cách Sử Dụng Ký Tự Đặc Biệt Bằng Bảng Mã Alt
 • Cách Gõ Dấu Bằng Và Các Ký Tự Đặc Biệt Trên Bàn Phím Tiếng Nhật
 • Các Hình Xăm Kí Tự Đặc Biệt
 • Hình Xăm Chữ Tên Mình Đẹp Nhất 2021 Cùng Với Các Kí Tự Đặc Biệt
 • 1000+ Hình Xăm La Mã Cổ Đẹp, Bí Ẩn Khoa Học Chưa Tìm Được Lời Giải
 • ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

  Ví dụ: ﺐﯼﯽ T W I N S * R A C E R ﯽﯼﺐ

  Cách viết kí tự đặc biệt đậm

  Zing Me Hướng dẫn clear cache và cookie

  1 Tháng 2 2013 Hướng dẫn cả nhà clear cache và cookie để phù hợp với tất cả các Mưa quà tặng với cuộc thi viết blog Hoa Tháng 3! Sử dụng trình đơn “Xóa dữ liệu trong giai đoạn này” để chọn lượng dữ liệu muốn xóa. Nếu cả nhà không thấy trình đơn, hãy nhấn nút Alt trên bàn phím để hiển thị các trình đơn.

  Thủ Thuật Bảo Mật Dữ Liệu Trên Máy Laptop

  Bộ gõ tiếng Việt Zing kha hiện đã được VNG nâng cấp lên thành Laban kha mới với nhiều Cho phép thay đổi chiều cao phím ( trong phần Tùy chọn bàn phím).…. Chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh…. Esc, Ctrl, Alt, tab khas for ssh, telnet, remote desktop ….. Hypershell speed

  BnZ viết tắt cho Boom-and-zoom, cách chơi là bổ nhào tấn công (boom) rồi TnB, viết tắt cho turn-and-burn là bạn cứ turn với địch và bắn nhau cho đến khi 1 trong 2 đến TnB, thường thì máy bay Nga, Anh, Nhật có khả năng chơi cả 2 kiểu. …. đầu Tier 4 thì Đức mới là thằng ăn Mỹ ở TnB, đặc biệt là ở low spd và low alt.

  Trong Regional and Language Options chọn Languages, đánh dấu vào ô cùng với tiếng Anh bằng cách lần lượt nhấn phím Alt bên phải để hoán đổi kiểu.

  Bài viết ngẫu nhiên tốc độ cao cho Blogger Duy Pham Blog

  Kí tự đặc biệt cho Facebook – Yahoo mới nhất – độc nhất

  Kí tự đặc biệt trong Gunny; Kí tự đặc biệt đẹp; Kí tự đặc biệt trong yahoo; Kí tụ đặc biệt trong Boom; Kí tự đặc biệt trong Au; Kí tự đặc biệt trong zing speed. Còn nhiều ký ….. Cách viết kí tự đặc biệt trong 1 số game bẳng tổ hợp phím alt + với số

  Thuật Ngữ SEO / SEM Marketing Blog

  Ajax là viết tắt của từ Asynchronous JavaScript and XML, là một kỹ thuật lập trình cho phép các ứng dụng web tương tác với người dùng và thực hiện các thay đổi đối với một trang web mà không cần tải lại trang. Với Ajax, người Hầu hết mọi người thu thập dữ liệu về lưu lượng truy cập đến trang web của họ bao gồm cả số lượng độc giả truy cập trang web đó, và các trang được truy cập trong trang web đó và nó thường được sử dụng Google Analytics. Anchor Text

  Tổng hợp cách khắc phục iTunes Errors khi Restore/Update & Tổng

  Các diễn đàn khác được quyền tự do trích dịch, in ấn phổ biến tài liệu này. Để mang tính công khai Hầu hết lỗi iTunes Errors có thể tìm thấy trong Apple’s Knowledge Base mà chúng ta nên tham khảo để khắc phục khi xẩy ra lỗi: http://support.apple.com/kb/ts1275 ▫ Thông thường khi gặp ….. Lỗi này thường có thể sửa chữa bằng cách làm theo các bước được mô tả trong bài viết iTunes cho Windows: Gỡ rối các vấn đề với phần mềm bảo mật. Phần mềm cài đặt của

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kí Tự Đặc Biệt Free Fire
 • 999 Kí Tự Đặc Biệt Free Fire 2021 ❤️❤️❤️ Đổi Tên Quân Đoàn Ff
 • Kí Tự Đặc Biệt Free Fire Ff 2021 Đẹp Chất Ngầu
 • Gặp 4 Designer Sáng Tạo Ra Các Emoji
 • Cách Đổi Tên Bằng Kí Tự Đặc Biệt Pubg Mobile Đơn Giản Mà Chất
 • Phim Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần

  --- Bài mới hơn ---

 • Giận Dữ Sau Game 1, Los Angeles Lakers Thắng Đậm Portland Trail Blazers Tại Game 2
 • Cách Chơi Huyền Thoại Runeterra Chi Tiết
 • Rookie Lol Đại Chiến Thần Tượng “quỷ Vương Bất Tử”
 • Phần Thưởng Xếp Hạng Mùa 10 Lol 2021: Trang Phục Vinh Quang Cho Xạ Thủ?
 • 1200 Tài Khoản Lợi Dụng Bug Vinh Danh Lmht Bị Ved “sờ Gáy”
 • Nội dung phim

  Phim hoạt hình cuối cùng của năm nay đem tới không khí Giáng sinh sớm cùng những nhân vật quen thuộc trong ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả.

  Trong những câu chuyện kể của phương Tây, Ông già Noel, Cô Tiên Răng, Thỏ Phục Sinh hay Thần Ngủ, Jack Frost là những nhân vật rất quen thuộc được trẻ em khắp nơi yêu mến. Hình ảnh Ông già Noel với cỗ xe tuần lộc, Cô Tiên Răng cùng đồng xu vàng giấu dưới gối hay những quả trứng rực rỡ trong Lễ phục sinh đã trở nên bất tử và được truyền qua nhiều thế hệ. Trong bộ phim hoạt hình 3D mới có tên Rise of the Guardians, các nhà làm phim Hollywood đưa những nhân vật này lên màn ảnh cùng lúc và lập thành một đội Vệ thần.

  Rise of the Guardians là câu chuyện về những nhân vật thần thoại của tuổi thơ được giao nhiệm vụ bảo vệ sự ngây thơ và trí tưởng tượng của những đứa trẻ bằng tất cả sức mạnh của mình. Khi Ông Kẹ Pitch xuất hiện với âm mưu xóa sạch dấu vết của các vị thần bằng cách đánh cắp niềm tin và những ước mơ của lũ trẻ, những nhân vật thần thoại này cần sự giúp đỡ của Jack Frost, người bất đắc dĩ gia nhập vào đội ngũ mặc dù anh ta chẳng quan tâm đến việc giải cứu thế giới. Một trận chiến huyền thoại bắt đầu…

  Phần hình ảnh của phim khiến khán giả phải trầm trồ ngay từ giây đầu tiên với những bông hoa tuyết lơ lửng trên không trung. Có thể nói càng ngày, kỹ thuật công nghệ càng giúp cho con người làm nên những sản phẩm đẹp mắt hơn và mỗi năm, Hollywood lại cho ra đời thêm nhiều phim hoạt hình đem lại hiệu ứng thị giác cao hơn cho người xem. Hình ảnh 3D của phim rất mãn nhãn, nhiều đoạn tương tác với khán giả. Độ nổi, chiều sâu của từng khuôn hình rất nuột nà.

  Phim xây dựng tạo hình các nhân vật cổ tích vượt xa trí tưởng tượng của người xem. Lâu đài rực rỡ của Ông già Noel ở Bắc Cực, Vương quốc Tiên Răng, Hang Thỏ hay Sào huyệt của Ông Kẹ đều rất bắt mắt và đặc trưng với những gì truyền thuyết kể lại. Những ai chưa được trải qua thời ấu thơ cùng những nhân vật này thì có dịp tìm hiểu về những chuyện thần thoại của phương Tây – tại sao những đứa trẻ lại để răng dưới gối khi đi ngủ, những quả trứng được tô nhiều màu sắc có ý nghĩa thế nào với Lễ phục sinh, nhân vật Jack Frost gắn với băng giá ra sao…

  Được chuyển thể từ loạt sách dành cho thiếu nhi, The Guardians of Childhoodcủa nhà văn William Joyce, Rise of the Guardians được ấp ủ thực hiện từ năm 2005. Tới cuối năm 2009, DreamWorks Animation giành được quyền triển khai dự án đầy hứa hẹn này. Mặc dù là một tác phẩm chuyển thể, bản phim sẽ có sự độc lập, riêng biệt so với nguyên tác truyện vì tác giả William Joyce muốn tạo sự mới mẻ cho khán giả cả khi xem phim lẫn lúc đọc sách.

  Ông tâm sự: “Thật kỳ lạ khi chúng ta đều biết đến nguồn gốc ra đời của Siêu Nhân, trong khi những nhân vật mà số đông trẻ em tin là có thật thì lại không. Tôi còn nhớ lúc bé có hỏi cha mẹ rằng ‘Ông Già Noel đến từ đâu và tại sao ông ấy lại có năng lực đặc biệt?’ nhưng nhận được câu trả lời không thỏa đáng. Trong bộ sách này, tôi khiến cho các nhân vật trở nên thần tiên hơn. Như Ông Già Noel sẽ là một nhân vật đầy quyền lực trong nhóm The Guardians chứ không chỉ là một ông già giống cây nấm di động”.

  Tạo hình các nhân vật cũng có những nét khác biệt so với nguyên tác. Ông già Noel trong Rise of The Guardians có tạo hình gợi nhớ tới Cướp biển Jack Sparrow của Pirates of the Caribbean với hai hình xăm rất to ở hai bên tay và hai thanh gươm. Thỏ Phục Sinh có vẻ gì đó cao ngạo, lạnh lùng nhưng thực chất lại rất hài hước. Trong khi đó, Jack Frost có thể là nguyên mẫu của rất nhiều đứa trẻ ở ngoài đời – ham chơi, bốc đồng, nghịch ngợm nhưng lại giàu tình cảm.

  Thế giới luôn cần có những người hùng và trong trái tim mỗi đứa trẻ vẫn luôn tin rằng những câu chuyện cổ tích là có thật, rằng thế giới ngoài kia luôn có những chiến binh đầy mạnh mẽ bảo vệ. Rise of the Guardians muốn truyền tải thông điệp về niềm tin của trẻ thơ và tầm quan trọng của những giấc mơ. Niềm tin luôn là thứ quan trọng nhất với những đứa trẻ và đừng bao giờ khiến chúng phải thất vọng vì những thứ mà chúng tin vào. Những vệ thần là người bảo vệ cho trẻ em, nhưng chính trẻ em mới là những người hùng thực sự của chính mình.

  Phim mang đến một không khí Giáng sinh sớm đầy ấm áp và đưa người xem, đặc biệt là những ai từng trải qua thời ấu thơ với các câu chuyện cổ tích của phương Tây, một chuyến hành hương về quá khứ và gặp lại những nhân vật mà mình từng yêu mến.

  Rise of the Guardians (Sự trỗi dậy của các vệ thần) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/11 với ba phiên bản – 3D lồng tiếng Việt, 3D tiếng Anh phụ đề tiếng Việt và 2D.

  Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần VietSub, Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần Thuyết Minh, Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần Bản Đẹp, Phụ đề Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần, Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần full/trọn bộ, Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần trailer, Rise Of The Guardians VietSub, Rise Of The Guardians Thuyết Minh, Rise Of The Guardians Bản Đẹp, Phụ Đề Rise Of The Guardians, Rise Of The Guardians full/trọn bộ, Rise Of The Guardians trailer

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Hình Ảnh Lay Động Trái Tim Trong 3 Ngày Viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
 • Inditex Có Mãi Là Huyền Thoại
 • Lol Cosplay Các Tò Mò Tắc Kè Hoa Neeko Đuôi Mũ Trụ Đầu Mặc Cosplay Đạo Cụ
 • Ved Thay Đổi Thể Thức Đặt Cược Ở Chung Kết Thế Giới 2021
 • Meta Game Trong Liên Minh Huyền Thoại Đã Đến Hồi Thay Đổi?
 • Lmht: 5 Sự Thật Thú Vị Về Riven Được Hé Lộ Trong Phim Ngắn Mới Awaken Của Riot

  --- Bài mới hơn ---

 • Chiêm Ngưỡng Vẻ Đẹp Skin Riven Đặc Nhiệm Đỏ, Riven Chuộc Tội
 • Câu Nói Của Evelynn Khi Ban/pick Trong Lmht
 • Hướng Dẫn Nâng Bảng Bổ Trợ Rengar Đi Rừng Khiến Kẻ Địch Bốc Hơi
 • Cách Khắc Chế Rengar Đi Rừng Toàn Tập Từ A Đến Z Hiệu Quả
 • Rengar Phép Thuật Đang Náo Loạn Liên Minh Huyền Thoại Thế Giới
 • Truyền thuyết Riven là một trong những điều hấp dẫn nhất trong vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại. Với sự xuất hiện của cô trong đoạn phim ngắn Awaken mới được Riot công bố, Riven đã nhận được thêm nhiều thông tin thú vị hơn trong truyền thuyết của cô.

  Riven có thể nói là một trong những tướng truyền cảm hứng nhất trong LMHT, không chỉ nhờ ngoại hình cool ngầu cùng cơ chế chơi max khó song cũng vô cùng biến ảo, mà còn cả những bí ẩn đằng sau truyền thuyết về cô nàng. Trong đoạn phim ngắn có tên Awaken mới được Riot công bố, những người chơi tò mò và tinh ý đã phát hiện ra một số sự thật khá thú vị về cô nàng này.

  5. Riven đã phục vụ cho quân đội Noxus bên cạnh Singed

  Trong suốt thời gian ở trong quân đội Noxus chiến đấu với Ionia, Riven và đơn vị của mình đã hộ tống một quân đoàn khác đến chiến trường ở Navori. Quân đoàn này nằm dưới trướng của chính Singed – một nhà ma khoa kĩ đến từ Zaun. Được biết đến với cái tên Dược Sĩ Điên, Singed chịu trách nhiệm cho vô số tội ác chiến tranh và cũng chính là kẻ đã tạo chiếc bình dễ vỡ mà Riven phải hộ tống – thứ sau này đã hủy diệt toàn đội của Riven và cũng suýt giết chết cô.

  4. Riven đã chiến đấu với Draven tại Gladiatorial Pits

  Một thời gian sau khi đào ngũ, Riven bị lực lượng Noxian bắt giữ và đưa ra đấu trường. Ở đó, cô đã chiến đấu để giành giật sự sống trong một đấu trường do Draven chủ trì. Cuộc gặp gỡ này, được thể hiện trong trailer Awaken, được kích hoạt khi tinh thần chiến đấu của Riven gây tò mò cho tên đao phủ buồn chán và thiêu đốt cơn đói chiến đấu của hắn ta. Mặc dù kết quả là không rõ, nhưng thật công bằng khi nói rằng năng lực chiến đấu của chính Riven nhiều hơn là khả năng giải trí cho hắn ta.

  3. Riven mới chính là người chịu trách nhiệm cho cái chết của sư phụ Yasuo

  Yasuo được biết đến với cái tên Kẻ Bất Dung Thứ, nhưng điều bi thảm nhất là tội ác không thể tha thứ của hắn ta thậm chí không phải do hắn ta gây ra – đó là của Riven và hoàn toàn chỉ là một tai nạn không mong muốn.

  Khi Riven tìm cách phá vỡ thanh kiếm của mình – biểu tượng cho sự sùng bái Noxus của cô, cô đã gặp Elder Souma – kiếm sĩ nổi tiếng và cũng là sư phụ của Yasuo. Khi họ cố gắng phá vỡ thanh kiếm, nó phát ra ma thuật gió – thứ chỉ biết đến với Yasuo và anh trai Yone của hắn ta. Riven bỏ trốn, và việc vô tình giết chết Souma là nguyên nhân dẫn đến tình trạng Yasuo trở thành Kẻ Bất Dung Thứ.

  2. Thanh kiếm của Riven được phù phép bởi LeBlanc

  Thanh kiếm của Riven là một vật phẩm ma thuật rõ ràng và là một món quà từ Bộ Tư Lệnh Noxus để tuyên dương cho sự phụ vụ của cô cho Đế Chế. Một vũ khí quyền năng như vậy chỉ có thể được phù phép bởi một thầy phù thủy mạnh mẽ không kém… hay chính xác hơn là một mụ phù thủy, như hóa ra trong trường hợp này.

  Kẻ Lừa Đảo có rất nhiều tên gọi, song LeBlanc là cái tên được biết tới nhiều nhất và quen thuộc với mọi người chơi. Pháp sư nhợt nhạt này bí ẩn cả với những thành viên khác của giáo phái Hoa Hồng Đen và là người đã thao túng các sự kiện từ ngày đầu của Noxus.

  1. Riven tự lưu đày chính mình

  Riven được biết đến với cái tên Kẻ Lưu Đày, những thực ra tội ác chính của cô trong luật Noxus chỉ đơn giản là đã từ chối chết khi cô phải làm nhiệm vụ, hành đồng như một mồi nhử quân đội Ionia và sau đó không báo cáo sau khi xoay sở để sống sót.

  Lý do cho danh hiệu Kẻ Lưu Đày của Riven là sự vỡ mộng của chính cô với Đế Chế mà cô từng chiến đấu và phục vụ sau đó là đổ lỗi, khiến cô phải tự mình tấn công để chuộc lại nhưng việc làm trong quá khứ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Khắc Chế Tướng Riven Mùa 11
 • Cách Khắc Chế Riven Tướng Khắc Chế Riven
 • Game Đua Xe Asphalt 8
 • Những Mẹo Chơi Riven, Zed, Anivia Trong Liên Minh Huyền Thoại
 • Hướng Dẫn Chơi Riven Cực Bá Đạo Chém Bay Mọi Đối Thủ
 • 12 Góc Quay Phim Bạn Cần Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Cập Nhật Bảng Giá Quy Đổi Rp Lol Hiện Nay
 • Những Lỗi Các Game Thủ Hay Mắc Phải Khi Nạp Và Đổi Sò Sang Rp
 • Hot: Nạp Thẻ Garena Quy Đổi Rp Lol Nhận Thêm 50% Giá Trị
 • Những Ông Thánh Riven Của Làng Liên Minh Huyền Thoại Trên Thế Giới
 • “dân Nhà Nghề” Chia Sẻ Cách Chơi Riven Cưc Kỳ Bá Đạo Trong Lmht
 • Với những ai đam mê quay phim mới chỉ bắt đầu với camera không thôi, chưa có những thiết bị phụ trợ như gimbal, drone, dolly…. Xin giới thiệu 12 góc quay phim quan trọng nhất bạn cần biết. Những góc quay này có thể được thực hiện chỉ cần mỗi camera. Có lịch sử lâu đời nhất, được dùng nhiều nhất trong phim ảnh thế giới.

  Cận cảnh Close Shot

  Cảnh này lấp đầy màn hình với khuôn mặt chủ thể. Nó đóng khung cảm xúc hoặc phản ứng đối với hành động.

  Đặc tả – Extreme Close Up

  Loại cỡ cảnh này nhấn mạnh một khu vực nhỏ hoặc chi tiết của chủ thể, như mắt hay miệng. Bạn có thể thấy trong các bộ phim cao bồi

  Medium Shot

  Đây là cỡ cảnh phổ biến nhất trên màn ảnh. Nó tập trung vào việc thể hiện nhân vật ở trong môi trường của họ.

  Full Shot

  Ở đây chúng ta quay đóng khung chủ thể của nó trong một khung cảnh lớn hoặc được dùng để thiết lập điểm bắt đầu hoặc kết thúc một cảnh.

  Wide Shot

  Ở đây chúng ta quay chủ thể lấy toàn bộ khung cảnh rộng lớn. Cảnh này thường đóng khung chủ thể của nó trong một khung cảnh lớn hoặc được dùng để thiết lập điểm bắt đầu hoặc kết thúc một cảnh.

  Extreme Long Shot (ELS) hay Extreme Wide Shot

  Đây là cảnh rộng nhất, cho bạn thấy toàn bộ cảnh quan. Chúng ta có diễn viên đứng trong phông nền, hoặc chỉ có phông nền ngổn ngang. Chúng được dùng để mô tả phạm vi và tỉ lệ cũng như thiết đặt tone và mood.

  Cảnh phản ứng – Reaction shot

  Cho thấy phản ứng của nhân vật đối với shot diễn ra trước đó.

  Cowboy shot

  Đây là một biến thể của trung cảnh. Cái tên này xuất hiện từ các phim cao bồi miền Tây , vốn thường đóng khung chủ thể từ vùng hông có bao da đựng súng của nhân vật trở lên, để phù hợp mô tả các cảnh đấu súng.

  Establishing Shot (Toàn cảnh giới thiệu không gian)

  Thông thường là cảnh đầu tiên khán giả nhìn thấy trong phim. Mục đích chính của establishing shot là để cho cảm giác về địa điểm hay không khí chủ đạo của bộ phim. Establishing shot không nhất thiết phải có mặt ở đầu một bộ phim, nhưng nó thông thường mang tính cách đại biểu cho phim, thường dùng trong các poster, wallpaper, và v.v…

  Cảnh qua vai (Over The Shoulder – OTS)

  Chủ thể được quay từ phía sau lưng của một nhân vật khác, đóng khung phần vai, cổ và phía sau đầu của nhân vật đang quay lưng về phía máy quay. Cảnh này kết nối hai người chứ không tách rời họ như các shot đơn. Thông thường bạn có thể thấy cảnh này mô tả diễn xuất cảm xúc của nhân vật có quan hệ với nhân vật đưa vai ra.

  Cảnh chèn – Cutaway Shots

  Cảnh chèn thường được quay cận và sau đó được chèn trong quá trình dựng để hướng sự chú ý của khán giả đến những thông tin và chi tiết nhỏ trong cảnh. Chúng thường đi với các cảnh POV. Một phần cắt có thể được sử dụng để cho thấy nhân vật đang phản ứng lại điều gì. Hoặc đơn giản là để hướng mắt về các khía cạnh khác nhau trong một cảnh. Cutaway shots cũng là một cách hay để giấu phần chỉnh sửa.

  Theo No Film School

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chuyển động quay phim cơ bản và nâng cao ở đây

  Newsletter

  Muốn thêm nữa không?

  Nhận bài viết hay nhất thẳng vào hộp thư của bạn!

  What’s Your Reaction?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Quay Gas Lol, Fifa, Chiến Cơ Huyền Thoại Trên Iphone, Android
 • Cách Dùng Gas, Sử Dụng Gas Garena, Quay Gas Trên Máy Tính, Điện Thoại
 • Vòng Quay Mc Tháng 3
 • Hướng Dẫn Tạo Logo, Avatar Theo Phong Cách Mascot
 • Nintendo Ra Mắt Tựa Game Pokémon Với Phong Cách Y Hệt Liên Minh Huyền Thoại, Ấy Vậy Mà Lại Bị Fan Chê Tơi Tả
 • Đọc Truyện Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn So Sánh Kí Tự Đầu Tiên Của Chuỗi Với Điều Kiện Cho Trước
 • Tặng Mã Nhập Code 3Q Afk Nhiều Đồ Vip Miễn Phí
 • Nghệ Thuật Của Những Kí Tự Biểu Cảm
 • Chữ Cái La Mã ? Chữ Cái, Phông Chữ & Kiểu Chữ
 • ¥, $, £ Là Tiền Gì? Bảng Anh Kí Hiệu Như Thế Nào
 • “Này, đây là?”

  Hứa Duẫn (Diệp Tưởng) nhìn 54 cây bài trước mắt, lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi!

  Trong đây có hai lá bài, ở vị trí trung tâm của mặt sau có vẽ hình mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao!

  Hứa Ảnh cầm đèn pin trong tay chiếu rọi vào những cây bài, đem những hình vẽ kia soi rọi rất rõ ràng.

  “Chuyện này là sao?”

  Là Tô Thanh Thiền sao?

  Đây là phản ứng đầu tiên của Hứa Duẫn.

  Nhìn thấy mặt mặt bài có ký hiệu thực sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Thực sự có người lợi dụng lỗ hổng trong quỷ tắc quỷ bài du hý! Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ký hiệu như thế cũng quá mức rõ ràng đi chứ?

  Ngôi sao, mặt trăng? Đây là ý gì?

  “Không nên chọn cây bài này!” Hứa Ảnh không chút do dự ngăn cản con trai: “Mặc kệ thế nào cũng tuyệt đối không được chọn chúng!”

  Hứa Duẫn nhìn cây bài có hình vẽ phía sau không ngừng xoay chuyển tầm mắt. Chuyện này. . . rốt cuộc là sao đây?

  “Không nên chọn, Hứa Duẫn.” Hứa Ảnh hiển nhiên còn sợ con trai không hiểu ý mình, tiếp tục giải thích: “Mặc dù nói người dân trên Tử Thủy Đảo xưa nay trung hậu, thế nhưng làm người nhất định phải có tâm cảnh giác, trước tiên nên lấy ác mà đoán người, không thể loại trừ có người vẽ ký hiệu lên quỷ bài, đơn giản chính là muốn lừa dối người khác… “

  “Cha, làm như vậy chẳng phải là. . .”

  “Ta biết, con khẳng định cảm thấy có người cùng chung ý nghĩ với mình, nhưng con không cảm thấy người này làm quá mức lộ liễu hay sao? Cha cảm thấy, chính là có người đang muốn hại mình. . .”

  Xác thực như vậy cũng đúng. Dựa theo lẽ thường, phân tích của Hứa Ảnh rất có đạo lý. Dù sao, loại người có dây thần kinh không khác con bò của Xuân Tuyết là không thể thường thường gặp được.

  “Chỉ có năm phút đồng hồ thôi. Hứa Duẫn, con nếu chưa quyết định được thì để cha rút trước đi!”

  Nhưng lại không ai nghĩ tới. . .

  Mẹ Hứa lúc này cư nhiên đem một lá bài có hình vẽ ngôi sao và mặt trăng lấy ra!

  “Mẹ?”

  “Mình?”

  Mẹ Hứa nhìn qua lá bái một chút rồi nói: “Hai người thực sự là suy nghĩ quá nhiều rồi, cây bài này căn bản không phải quỷ bài a.”

  “Thật sao?”

  “Đúng… lá bài này là. . . 7 cơ.”

  Bẩy cơ?

  Đã như vậy. . . một lá bài khác cũng không phải là quỷ bài đi?

  “Cha ” Hứa Duẫn hết sức đè thấp giọng nói “Đã như vậy. Một lá bài khác hẳn cũng không phải là quỷ bài. Điều này cũng chứng minh, vẽ ký hiệu là có thể, ký hiệu rõ ràng như vậy không phải không bị phát hiện hay sao? “

  Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, quy tắc chính xác là để mặc người khác làm ký hiệu?

  Hoặc là nói, làm ký hiệu mới chính là con đường sinh tồn?

  Bất quá, điều này hiển nhiên không thể là biện pháp tất thắng của trò chơi quỷ bài. Muốn làm ký hiệu thành công, điều kiện đầu tiên chính là tuyệt đối không rút trúng phải quỷ bài.

  Mỗi một lượt rút bài, bài đã bị rút là không thể rút lại lần hai. Nhưng cân nhắc tới việc xác suất rút trúng quỷ bài rất thấp, đây có lẽ là biện pháp không tệ.

  “Không đúng. . . Không phải là Tô Thanh Thiền, nhân khẩu nhà hắn không chỉ có hai người, hơn nữa làm ký hiệu rõ ràng như thế này chứng tỏ người này suy nghĩ không thấu đáo…. Tô Thanh Thiền tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế.”

  Không phải Tô Thanh Thiền, đối phương rõ ràng là một người tương đối ngây thơ. Đã như thế, một tấm bài khác hiển nhiên có khả năng không phải là quỷ bài.

  Theo lý, Diệp Tưởng chỉ cần rút lá bài này ra là có thể an toàn vượt qua lượt rút bài này.

  Vào lúc này, cảm giác sợ hãi ‘người phát bài’ ngoài cửa đem lại cho Diệp Tưởng vẫn khiến hắn phải áp chế sự run rẩy của cơ thể.

  Hắn không muốn chết! Thế nhưng nếu rút phải quỷ bài, ý nghĩa nhất định là sẽ chết!

  Nguyên Huyết Tầm cũng không ngại hắn chết, nhưng lại rất để ý tới sống chết của Tịch kính, thậm chí vì nàng mà tìm kiếm diễn viên thế thân, để tăng khả năng sống sót cho nàng, đây là phúc lợi chỉ có những diễn viên của thế lực lớn mới có được. Diệp Tưởng chết, đối với Nguyên Huyết Tầm chính là lời cảnh cáo đánh vào mặt Dante, nếu hắn dám không nghe lời, cha chết như thế nào thì con gái sẽ chết như thế ấy.

  Nhưng . . . hắn vẫn như trước phải nhất định nói ra những lời kịch này.

  “Cha, đã như vậy, một lá bài khác cha rút đi.”

  “Hứa Duẫn, con nói cái gì vậy? Con tới rút đi!”

  “Không sao, cha, lá bài này cha rút đi. Nếu khả năng cao không phải là quỷ bài, tự nhiên phải để cha rút mới đúng.”

  Bách thiện chữ hiếu làm đầu. Hứa Duẫn tự nhiên là một người cực kỳ coi trọng đạo hiếu. Phải biết, điều này không giống như nhường chỗ ngồi trên xe công cộng, mà chính là sự khác biệt giữa sống và chết. Tuy rằng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, trong lịch sử trò chơi quỷ bài chưa hề có người chết, nhưng đây tuyệt đối không phải là giả.

  Nguyệt Ảnh thần. . . Đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Tưởng.

  Chỉ là. . . Hắn lúc này là Hứa Duẫn, không phải Diệp Tưởng.

  “Hứa Duẫn, con. . .” Mẹ Hứa rất hiển nhiên vừa nãy cố ý rút lá bài kia ra, mục đích không cần nói cũng biết, nếu đó là quỷ bài, coi như mình xui xẻo, nhưng nếu không phải là quỷ bài liền chứng minh hai lá bài này an toàn, một lá bài khác tự nhiên để con trai rút. Phụ nữ tự nhiên so với đàn ông càng thêm yêu thương con trai hơn.

  “Không được, con nhanh rút đi, Hứa Duẫn!”

  Cha Hứa lúc này có vẻ rất bức thiết, thỉnh thoảng dùng đèn pin trên tay soi lên đồng hồ trên trường, chú ý thời gian trôi qua, sau năm phút sẽ không thể rút bài nữa.

  Hiển nhiên. . .

  Hứa Ảnh rất rõ ràng, nếu rút trúng quỷ bài ý vị sẽ như thế nào…

  “Nhanh rút đi, Hứa Duẫn, không rút sẽ không kịp nữa đâu!”

  Rút sao?

  Ta cũng muốn rút a!

  Nếu đây là đoạn kịch bản chữ đỏ, hắn sao cần chần chừ như vậy ?

  Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Nếu giờ phút này bên cạnh hắn thật sự là cha mẹ ruột, hắn cũng sẽ hoàn toàn quyết định giống như Hứa Duẫn, không tiếc sinh mạng ưu tiên cho cha mẹ. Thế nhưng, vợ chồng Hứa Ảnh cùng hắn không hề có chút quan hệ nào, hắn lại nhất định phải ưu tiên cân nhắc sự sống chết của bọn họ!

  Thôi. . .

  Dù sao hắn cũng là diễn viên, không thể nào toàn tâm toàn ý làm theo ý mình. Hắn hiện tại không phải Diệp Tưởng, mà là Hứa Duẫn.

  Cuối cùng, hắn đưa tay ra.

  Hứa Ảnh nhìn thấy con trai nghe lời muốn rút bài mà thở phào nhẹ nhõm.

  “Vậy là được rồi, Hứa Duẫn. . . Ân, con, con làm cái gì vậy?”

  Hứa Duẫn. . . Lại rút một lá bài khác ở bên cạnh!

  Cha mẹ Hứa Duẫn đều trợn to hai mắt nhìn hành động của hắn.

  “Hứa Duẫn. . . con, con làm cái gì vậy? Không phải kêu con rút là bài kia sao?… Thôi quên đi, con rút được lá bài gì?”

  Hứa Duẫn đem lá bài lật lại.

  Lúc này, tầm mắt của vợ chồng Hứa Ảnh đều tập trung lên lá bài tú lơ khơ trong tay Hứa Duẫn!

  Lá bài kia. . . Rõ ràng là. . .

  Sáu cơ!

  Hứa Ảnh hầu như muốn co quắp ngã trên mặt đất rốt cuộc thở dài một hơi.

  Biểu hiện của hắn cũng rất hợp lý. Dù sao năm nay cũng không giống những năm vừa rồi, có một cơ hội rút bài không gặp nguy hiểm gì, thế nhưng Hứa Duẫn lại chủ động từ bỏ.

  Mà Hứa Duẫn làm như thế cũng là để phù hợp với tính cách của nhân vật.

  Diệp Tưởng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao với kinh nghiệm những phim kinh dị khó giải trước đó, tình tiết thực tế cùng kịch bản có sự khác biệt là thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, nói cho cùng hắn cũng là nhân vật chính, có aura nhân vật chính bao phủ ở trên đầu, làm sao chết đi dễ dàng như vậy?

  Thế mà hắn cư nhiên lại sợ hãi . . ngay cả thường thức này cũng quên?

  Nhưng sự thực, cho dù hắn có aura nhân vật chính cũng vẫn nhất định phải giãy dụa trong sống chết mà thôi. Aura này chỉ khiến hắn có thể sống tới lúc điện ảnh sắp kết thúc. Chỉ như thế… mà thôi.

  Bất quá, hiện nay có ba lá bài được xác nhận là “An toàn” . Chỉ cần làm ký hiệu ở trên lá bài này là vòng tiếp theo ba người có thể đơn giản vượt qua.

  Nhưng… liệu có đơn giản như vậy?

  Coi như Hứa Duẫn là nhân vật chính cũng kiên quyết không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.

  Hứa Duẫn từ trong túi lấy ra một cái bút bi đã chuẩn bị từ trước, ở mặt sau quân bài vẽ ra một ký hiệu.

  Đã thế… thì sẽ không còn vấn đề gì.

  Chí ít, ở bề ngoài chính là như vậy.

  Vào giờ phút này. . .

  Hoàng Thiện Vân đang một thân một mình chạy ở bên ngoài.

  Nàng. . . Nên làm gì đây?

  Nàng trốn thoát. Nhưng. . . Vậy thì như thế nào?

  Nếu như rút trúng đại quỷ bài sau một tiếng có thể trở về còn tốt, nếu mà rút trúng tiểu quỷ bài… ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng.

  Khương Thư Nghiên trước đây được Nguyên Huyết Tầm ký hợp đồng, vẻn vẹn sau một lần diễn vai nữ chính thu được aura, thực lực nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy, Nguyên Huyết Tầm đối với Khương Thư Nghiên tương đương như Mộc Lam đối với Diệp Tinh Vẫn vậy.

  Vì lẽ đó, Nguyên Huyết Tầm giao cho nàng một nhiệm vụ.

  Không tiếc tất cả. . . phải khiến Diệp Tưởng sống sót!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khám Phá Ý Nghĩa 32 Lá Bài Tây Chính Xác Và Hấp Dẫn Nhất
 • Unicode Là Gì Và Nó Được Sử Dụng Như Thế Nào?
 • Debug Và Khắc Phục Lỗi Hiển Thị Ký Tự Unicode Của Ứng Dụng Web
 • Các Hàm Xử Lý Chuỗi Ký Tự Cực Quan Trọng Trong Excel
 • Complete Guide To Team Building In Afk Arena (Updated)
 • Lmht: Bất Ngờ Khi Hình Ảnh Lux Trong Mv Warriors Giống Y Hệt Nữ Diễn Viên Phim Người Lớn

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Hình Nền Lmht Lux Cho Điện Thoại Iphone Và Android
 • Tải Hình Nền Lmht Zed Cho Điện Thoại Iphone Và Android
 • Đầu Hàng Trong Lmht Chỉ Giành Cho Những Kẻ Thua Cuộc
 • 1️⃣【 “chuẩn Xác Nhất” List Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Ad Xạ Thủ Lmht Mùa 9 】™️ Caothugame.net
 • Tổng Hợp Những Tình Huống Chạy Trốn Ảo Diệu Nhất Lmht
 • Mới đây game thủ phát hiện nữ diễn viên phim người lớn Eva Elfie sở hữu gương mặt và thần thái giống y đúc với nhân vật Lux trong MV Warriors.

  Trong MV Warriors chào đón mùa giải 2021 mới đây, những nhân vật được chú ý nhất đương nhiên sẽ là những nữ chiến binh xinh đẹp, gợi cảm như Lux, Kai’Sa, Vi hay Catylin. Đương nhiên, trong dàn mỹ nhân ấy, gương mặt nổi bật nhất chắc chắn phải là cô nàng Lux xinh đẹp và đáng yêu.

  Và không hiểu có phải vì ưu ái Lux hay không, mà cộng đồng LMHT thế giới dường như rất để tâm tới vị tướng này. Đến mức mà còn xuất hiện những thành phần đi mò mẫm, tìm kiếm phiên bản ngoài đời thật của cô nàng Lux xinh đẹp trong MV nữa. Quả thật, dường như xét về mức độ tìm kiếm, chẳng gì có thể làm khó cộng đồng mạng, khi mà không mất quá nhiều thời gian để họ tìm ra một mỹ nhân sở hữu gương mặt xinh đẹp cũng hao hao với nàng Lux. Chỉ có điều bất ngờ, cô nàng ấy lại là một diễn viên phim người lớn. Chẳng trách mà cộng đồng mạng lại có thể tìm ra nhanh thế.

  Được biết, cô nàng trong bức ảnh kể trên tên là Eva Elfie – một nữ diễn viên phương Tây phim người lớn rất nổi tiếng. Quả thật, với gương mặt thanh túc, mái tóc vàng cùng làn da trắng, trông Eva có khá nhiều nét tương đồng với cô nàng Lux trong MV của Riot. Có khác chăng chỉ là một chút thần thái, khi mà Lux trong MV có đôi mắt xanh đượm buồn mà thôi.

  Đương nhiên, cộng đồng LMHT Việt Nam ngay khi nhận ra được điều này cũng tỏ ra vô cùng thích thú. Thậm chí, cái tên Eva Elfie giờ đây còn trở nên nổi tiếng hơn nữa. Có lẽ cô nàng này cũng nên dần cám ơn Riot đi, khi mà nhờ có MV LMHT mùa 2021 mà tên tuổi của cô giờ đây thậm chí còn được phủ sóng tới cả các nước châu Á như Việt Nam nữa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Thay Ảnh Đại Diện Tài Khoản Garena, Đổi Avatar Garena
 • Cách Lấy Lại Mật Khẩu Garena, Khôi Phục Mật Khẩu Truy Cập Garena Plus
 • Quên Mật Khẩu Liên Minh Huyền Thoại, Khôi Phục Tài Khoản Passwod Lol
 • Bộ Hình Nền Tướng Jhin
 • Sự Kiện Thần Bài Trở Lại
 • Top 10 Cặp Đôi Đẹp Nhất Trong Lịch Sử Phim Hàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Gói Đa Sắc Đã Được Mở Bán Bằng Ip, Game Thủ Lmht Hãy Chuẩn Bị Ip Để Sở Hữu
 • Truyền Thuyết Tướng Nasus Trong Liên Minh Huyền Thoại
 • Truyền Thuyết Tướng Urgot Trong Liên Minh Huyền Thoại
 • Hình Ảnh Và Hình Nền Tướng Urgot (Pháo Đài Đi Động) Trong Lol
 • Điểm Mặt Các Hệ Ngọc Hỗ Trợ Được Sử Dụng Nhiều Nhất Trong Liên Minh Huyền Thoại
 • Nếu từng xem phim của đất nước xứ sở kim chi, nhất định bạn không thể bỏ qua được danh sách này, vì đây là bảng xếp hạng tổng hợp các cặp đôi đẹp nhất trong phim Hàn của mọi thời đại.

  Chứng kiến các cặp đôi diễn ngọt như mía lùi mà fan chỉ biết kêu gào: Các vị hãy yêu nhau đi.

  Bộ đôi cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin là hai diễn viên chính của bộ phim Hạ cánh nơi anh. Sau khi ra mắt, bộ phim đã gây tiếng vang lớn, thu hút đông đảo khán giả. Với rating 21,7% ghi nhận ở tập cuối, phim soán ngôi Yêu tinh trở thành bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp tvN.

  Bên cạnh nội dung hấp dẫn xoay quanh mối tình “Romeo và Juliet” giữa hai miền Nam – Bắc Hàn, “phản ứng hóa học” giữa những màn tương tác cực đỉnh của bộ đôi nhân vật chính do cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin cũng là nhân tố chính giúp thu hút khán giả. Thậm chí, sau khi bộ phim khép lại, những tin đồn phim giả tình thật của cặp đôi vẫn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ của khán giả Hàn mà còn cả các fan quốc tế.

  Cặp đôi Lee Jun Ki và IU thành đôi khi tham gia bộ phim truyền hình cổ trang Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng). Ban đầu, cả hai bị khán giả phản đối kịch liệt bởi IU lúc bấy giờ vẫn chưa được công nhận với tư cách diễn viên, bên cạnh đó Moon Lover được làm lại từ bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm vốn là một tượng đài cổ trang trong lòng khán giả Hàn Quốc.Trong dự án này, hai diễn viên đã vào vai chính là vương tử Wang So và Hae Soo – hai nhân vật sau này đã đem lòng yêu nhau nhưng cuối cùng lại bị ngăn cách âm dương.

  Golbin có thể xem là một trong những bộ phim Hàn hay nhất năm 2021, ông hoàng rating của đài tvN và mang lại tên tuổi cho dàn diễn viên. Dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều nhưng cặp đôi Gong Yoo và Kim Go Eun vẫn cực đẹp đôi và ăn ý khi diễn xuất cùng nhau. “Phản ứng hóa học” của Gong Yoo và Kim Go Eun tuyệt đến mức chuyện tình giữa ông chú yêu tinh và cô dâu nữ sinh dường như sinh ra là để cho hai người.

  Thậm chí diễn suất của cặp đôi Gong Yoo và Kim Go Eun đỉnh đến mức Kim Go Eun phải lên phủ nhận thông tin bạn diễn của cô trong Yêu tinh chính là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay gần đây của cô và đàn anh Shin Ha Kyun.Công ty quản lý của Kim Go Eun đã phải làm sáng tỏ vấn đề này khi khẳng định cặp đôi nam nữ chính trong bộ phim truyền hình đạt kỷ lục về tỷ suất người xem của các kênh truyền hình cáp chỉ diễn xuất ăn ý trên màn ảnh, ngoài ra không có gì khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Cặp Đôi Có Tình Yêu Đẹp Nhất Trong Anime
 • Lmht: Những Điều Bạn Cần Chú Ý Khi Đánh 10 Trận Xếp Hạng Đầu Mùa 7
 • Vị Tướng Nào Là “hung Thần” Trong Mắt Gamer Liên Minh Huyền Thoại Rank Thấp?
 • Lmht: Top 4 Vị Tướng Đường Trên Không Cần Mang Dịch Chuyển
 • Hướng Dẫn Cá Cược Kèo Tài
 • Tổ Hợp Phím Tắt (Phím Nóng) Trong Word Phim Nong Trong Word Doc

  --- Bài mới hơn ---

 • To Hop Phim Tat Phim Nong Trong Word To Hop Phim Tat Phim Nong Trong Word Doc
 • Hướng Dẫn Cách Ngắt Trang Trong Word 2010 Dành Cho Người Mới Học
 • Cách Ngắt Trang, Thêm Trang Mới Và Xóa Trang Trong Word
 • Dùng Phím Tắt Tăng Giảm Cỡ Chữ Trong Word 2021, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Cách Bổ Sung, Chỉnh Sửa Phím Tắt Trong Word 2013
 • T Ổ HỢP PHÍM TẮT (PHÍM NÓNG)

  TRONG MICROSOFT WORD

  Khi đang soạn thảo trên Microsoft Word, bạn đang gõ phím bằng cả hai tay với 10 ngón, bạn xuất hiện nhu cầu muốn thay đổi Font chữ, cỡ chữ, canh lề … Thật là bất tiện và chậm chạp nếu bạn buông một tay để cầm lấy con chuột để bôi đen rồi chọn và bấm vào một vài biểu tượng trong thanh công cụ hay thanh menu…

  Để làm việc đó nhanh chóng, g iải pháp hữu hiệu cho bạn đó là bạn h ã y sử dụng cách bấm các tổ hợp phím nóng sau:

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  Backspace (¬) xóa một ký tự phía trước.

  Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.

  Ctrl + Backspace (¬) xóa một từ phía trước.

  Ctrl + Delete xóa một từ phía sau.

  D I CHUYỂN

  Ctrl + Mũi tên Di chuyển qua 1 ký tự

  Ctrl + Home Về đầu văn bản

  Ctrl + End Về vị trí cuối cùng trong văn bản

  Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.

  Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

  Đ ỊN H DẠNG

  Ctrl + B Định dạng in đậm

  Ctrl + D Mở hộp thoại định dạng font chữ

  Ctrl + I Định dạng in nghiêng.

  Ctrl + U Định dạng gạch chân.

  Canh lề đoạn văn bản:

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Ctrl + E Canh giữa đoạn văn bản đang chọn

  Ctrl + J Canh đều đoạn văn bản đang chọn

  Ctrl + L Canh trái đoạnvăn bản đang chọn

  Ctrl + R Canh phải đoạn văn bản đang chọn

  Ctrl + M Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản

  Ctrl + Shift + M Xóa định dạng thụt đầu dòng

  Ctrl + T Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

  Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

  Ctrl + Q Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

  S AO CHEP ĐINH DANG

  Ctrl + Shift + C Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.

  Ctrl + Shift + V Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

  M ENU & T OOLBARS .

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Alt, F10 Kích hoạt menu lệnh

  Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt dùng để chọn giữa các thanh menu và thanh công cụ.

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  Tab, Shift + Tab chọn nút tiếp theo hoặc nút trước đó trên menu hoặc toolbars.

  Enter thực hiện lệnh đang chọn trên menu hoặc toolbar.

  Shift + F10 hiển thị menu ngữ cảnh của đối tượng đang chọn.

  Alt + Spacebar hiển thị menu hệ thống của của sổ.

  Home, End chọn lệnh đầu tiên, hoặc cuối cùng trong menu con.

  T RONG HÔP THOAI

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo

  Shift + Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước

  Ctrl + Tab di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại

  Shift + Tab di chuyển tới thẻ phía trước trong hộp thoại

  Alt + Ký tự gạch chân chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đó

  Alt + Mũi tên xuống hiển thị danh sách của danh sách sổ

  Enter chọn 1 giá trị trong danh sách sổ

  ESC tắt nội dung của danh sách sổ

  T ẠO CHỈ SỐ TRÊN , CHỈ SỐ DƯỚI .

  Ctrl + Shift + =: Tạo chỉ số trên. Ví dụ m3

  Ctrl + =: Tạo chỉ số dưới. Ví dụ H2O.

  L AM VIÊC VƠI BANG BIÊU :

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng

  Shift + Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó

  Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên để chọn nội dung của các ô

  Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên mở rộng vùng chọn theo từng khối

  Shift + F8 giảm kích thước vùng chọn theo từng khối

  Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt) chọn nội dung cho toàn bộ bảng

  Alt + Home về ô đầu tiên của dòng hiện tại

  Alt + End về ô cuối cùng của dòng hiện tại

  Alt + Page up về ô đầu tiên của cột

  Alt + Page down về ô cuối cùng của cột

  Mũi tên lên Lên trên một dòng

  Mũi tên xuống xuống dưới một dòng

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  C AC PHIM F:

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  F1 trợ giúp

  F2 di chuyển văn bản hoặc hình ảnh. (Chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuột vào nơi đến, nhấn Enter

  F3 chèn chữ tự động (tương ứng với menu Insert – AutoText)

  F4 lặp lại hành động gần nhất

  F5 thực hiện lệnh Goto (tương ứng với menu Edit – Goto)

  F6 di chuyển đến panel hoặc frame kế tiếp

  F7 thực hiện lệnh kiểm tra chính tả (tương ứng menu Tools – Spellings and Grammars)

  F8 mở rộng vùng chọn

  F9 cập nhật cho những trường đang chọn

  F10 kích hoạt thanh thực đơn lệnh

  F11 di chuyển đến trường kế tiếp

  F12 thực hiện lệnh lưu với tên khác (tương ứng menu File – Save As…)

  Kết hợp Shift + các phím F:

  P HÍM TẮT C HỨC NĂNG

  Shift + F1 hiển thị con trỏ trợ giúp trực tiếp trên các đối tượng

  Shift + F2 sao chép nhanh văn bản

  Shift + F3 chuyển đổi kiểu ký tự hoa – thường

  Shift + F4 lặp lại hành động của lệnh Find, Goto

  Shift + F5 di chuyển đến vị trí có sự thay đổi mới nhất trong văn bản

  Shift + F6 di chuyển đến panel hoặc frame liền kề phía trước

  Shift + F7 thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa (tương ứng menu Tools – Thesaurus).

  Shift + F8 rút gọn vùng chọn

  Shift + F9 chuyển đổi qua lại giữ đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản.

  Shift + F10 hiển thị thực đơn ngữ cảnh (tương ứng với kích phải trên các đối tượng trong văn bản)

  Shift + F11 di chuyển đến trường liền kề phía trước.

  Shift + F12 thực hiện lệnh lưu tài liệu (tương ứng với File – Save hoặc tổ hợp Ctrl + S)

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  Alt + F8 chạy một marco.

  Alt + F9 chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường.

  Alt + F10 phóng to cửa sổ của Ms Word.

  Alt + F11 hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic.

  Kết hợp Alt + Shift + các phím F

  Alt + Shift + F1 di chuyển đến trường phía trước.

  Alt + Shift + F2 thực hiện lệnh lưu văn bản (tương ứng Ctrl + S).

  Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton hoặc MarcoButton từ kết quả của những trường trong văn bản.

  Alt + Shift + F11 hiển thị mã lệnh.

  Kết hợp Alt + Ctrl + các phím F

  Ctrl + Alt + F1 hiển thị thông tin hệ thống.

  Ctrl + Alt + F2 thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng Ctrl + O)

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổ Hợp Phím Tắt Trong Word
 • Phím Tắt In Hoa Trong Word Nằm Ở Đâu Trên Máy Tính , Laptop
 • Tổ Hợp Phím Dùng Với Ctrl Trong Word
 • Cách Gộp Ô, Chia Tách Ô, Bảng Trong Word 2007, 2010, 2013, 2021 (#5)
 • Phân Biệt 3 Cách Để Kết Thúc Công Thức Trong Excel
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100